Hopp til innhold

NRK vil kutte hver femte ansatte i Hedmark og Oppland

Et utvalg i NRK foreslår å kutte bemanningen i NRK Hedmark og Oppland med mer enn 14 årsverk. Det tilsvarer hver femte ansatte.

NRK Hedmark og Oppland i Elverum
Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Anne Næsheim

TILLITSVALGT: Anne Næsheim mener de foreslåtte kuttene vil ramme publikum i Hedmark og Oppland.

Foto: Aud Ingebjørg Barstad / NRK

– Dette er dramatisk, sier klubbleder i NRK i Hedmark, Anne Næsheim.

Rapporten som ble lagt fram mandag skisserer flere alternativer til kutt. I det verste tilfellet vil 14,5 årsverket bli kuttet. I det scenarioet der avdelingen kommer «best» ut, kuttes 13,2 årsverk. 11,4 årsverk er redaksjonelle stillinger, mens resten er foreslått tatt i administrasjonen.

– Med så få journalister vil vi slite med å gi befolkningen et godt tilbud fra sitt lokalmiljø på både nett, tv og radio, sier Næsheim.

– Vi har mange diskusjoner

Inger Johanne Solli

DISTRIKTSREDAKTØR: Inger Johanne Solli understreker at dette er et forslag. Vedtaket gjøres 28. januar.

Foto: NRK

Ei gruppe, ledet av Tor Røed, som er prosjektleder for nyhetssamarbeidet i NRK, står bak rapporten. Gruppa hadde som oppgave å se på hvordan man kan standardisere den redaksjonelle bemanningen på NRKs distriktskontorer.

– Utvalget har sett på hvordan vi kan effektivisere drifta i NRK. Foreløpig er dette bare er forslag, så jeg vil ikke si noe mer om hvordan dette kan komme til å slå ut, men det er klart at det kan ha følger for hvordan vi jobber med innholdet vårt, sier Inger Johanne Solli, distriktsredaktør i NRK Hedmark og Oppland.

Hun sitter i ledergruppa i distriktsdivisjonen og skal jobbe med forslaget fram til vedtaket den 28. januar.

– Vi har mange diskusjoner og de kommer til å fortsette fram til vedtaket er gjort, sier hun.

– Du er viktigere om du bor et annet sted i landet

Redaksjonen i Elverum samlet

ALVORSTYNGET: De ansatte på ved redaksjonen i Elverum var samlet da utvalgsleder Tor Røed la fram rapporten.

Foto: Torunn Myhre / NRK

NRK må kutte i stillinger inneværende år. Gjennom arbeidet med budsjettet for 2015 ble det klart at distriktskontorene tilsammen må kutte 40 millioner i løpet av 2015.

– Denne rapporten vil være noe av grunnlaget for hvordan disse kuttene skal gjøres, sier Solli.

Dersom noen av forslagene blir vedtatt, er det NRK Hedmark og Oppland som blir desidert hardest rammet. NRK Trøndelag mister også rundt ti stillinger.

– Dersom dette forslaget blir vedtatt kan ikke vi klare å være tilstede på samme måte som vi er nå. Den største svakheten i dette forslaget er at fordelingen av bemanning er veldig urettferdig. Man kan lese av dette at du får et bedre sendetilbud og du er viktigere som NRK-publikum om du bor et annet sted i landet enn i Hedmark og Oppland, sier Næsheim.

Store kutt også i 2002

Reidar Kjæstad

TILLITSVALGT: Reidar Kjæstad mener rapporten er trist lesestoff.

Foto: NRK

2002 var året da NRK sist gjennomførte store endringer blant distriktskontorene. NRK Hedmark og NRK Oppland ble slått sammen og mistet tilsammen 12 årsverk. Avdelingen var, sammen med det sammenslåtte NRK Trøndelag og NRK Østafjells, de som ble rammet hardest den gangen.

– Dette er trist lesestoff. Vi føler at Innlandet blir tatt hardest denne gangen også. Samtidig sitter vi igjen med veldig mange spørsmål etter å ha lest denne rapporten, sier Reidar Kjæstad, klubbleder i NRK i Oppland.

I mandatet som som ble lagt til grunn for sammenslåingen den gangen, og som fortsatt ligger til grunn for NRK Hedmark og Oppland står blant annet dette:

  • Det er en forutsetning at det opprettholdes livskraftige journalistmiljøer på begge kontorer slik at befolkningen i begge fylker skal få et fullverdig lokalt nyhetstilbud.
  • Det er et mål å opprettholde mest mulig journalistisk slagkraft desentralisert i distriktene.
  • Det er et mål å utvikle nye felles journalistiske fellesprosjekter i regionen.