Ordførere på 1814-møte: – Vi vil grunnlovsfeste lokaldemokratiet

På Hunn gård på Gjøvik har det i dag foregått et unikt møte hvor målet er at lokaldemokratiet grunnlovsfestes! Det hele foregår i 1814-drakt.

Bjørn Iddberg

Samlingen på Hunn gård er en del av Stortingets offisielle program i jubileumsåret for Grunnloven.

Foto: NRK

  • Hunn gård, Gjøvik

    HUNN GÅRD: Den tidligere storgården i Gjøvik skal huse Opplands fylkesordfører, fylkesmann og ordførere.

    Foto: Torunn Myhre / NRK
    Se video fra møtet lenger nede i saken!

Hunn gård var for 200 år siden en av de største gårdene i jordbruksfylket Oppland. Flere sentrale hendelser i norgeshistorien har skjedd her, og 14. mars 1814 valgte opplendingene sine utsendinger til riksforsamlingen på Eidsvoll.

Samlingen på Hunn gård er en del av Stortingets offisielle program i jubileumsåret for Grunnloven. Det er lagt opp til feiringer av Grunnloven landet rundt, som tar utgangspunkt i de historiske merkedagene og arenaene i 1814 – slik som på Hunn gård i Oppland i dag. Det nasjonale hovedarrangementet i jubileumsåret skjer ved Eidsvollsbygningen 17. mai.

Grunnloven av 4. november 1814.

GRUNNLOVEN : revidert versjon av 4. november 1814.

Foto: Jorun Vang / NRK

Vil grunnlovsfeste lokaldemokratiet

I dag er alle ordførerne i Oppland samlet på Hunn, og noe av det som skal legges fram i forsamlingen av politikere, er et forslag om grunnlovfesting av lokaldemokratiet.

– Det har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige kvalifiserte flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på høy tid å tette dette hullet slik at det lokale folkestyret og demokratiet får sin rettmessige plass i vår grunnlov. Ordførerne samlet på Hunn Gård vil kreve at det nå blir vedtatt endringer i Grunnloven som retter opp dette, skriver ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg, i sin tale til resten av ordfører-korpset.

Markeringen er ifølge Ivar Ødegård hos Fylkesmannen i Oppland unik, og at dette ikke er gjort av andre politikere tidligere.

– Dette er en rørende dag, legger ordfører Hans Seierstad i Østre Toten til.

Feirer Grunnloven over hele landet

I 1814 ble det holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 170 kirker over hele landet. Valgmennene fra kirkevalgene møttes så, og mellom seg valgte de sine Eidsvollsmenn. På Hunn gård ble det valgt tre Eidsvollsmenn den 14. mars 2014.

Når dagens ordførere samles på gården, får de sitte i møbler, synger sanger og spise mat fra 1800-tallet. Representantene skal rett og slett bli satt 200 år tilbake i tid og gjenskape datidens møte, og du skal få være med.

Samlingen på Hunn gård er en del av Stortingets offisielle program i jubileumsåret for Grunnloven. Det er lagt opp til feiringer av Grunnloven landet rundt, som tar utgangspunkt i de historiske merkedagene og arenaene i 1814 – slik som på Hunn gård i Oppland i dag. Det nasjonale hovedarrangementet i jubileumsåret skjer ved Eidsvollsbygningen 17. mai.

Se åpningen av det historiske møtet på Hunn

Her kan du se video fra åpningen av det historiske møtet på Hunn gård.

Garanterer allsang

Kommunikasjonssjef hos Fylkesmannen i Oppland, Ivar Ødegaard, forteller at han ikke tror dette har blitt gjort andre steder i Norge, og at det dermed er historisk.

– Møtet er en markering av det gode grunnlovsarbeidet som ble gjort i forkant av det som skjedde på Eidsvoll. Av og til er det greit å sette seg ned, trekke pusten og minne hverandre om historien, mener kommunikasjonssjefen.

Han forteller at møtene i 1814 var noe festligere enn dagens møtestruktur, og at det blir interessant å se fylkesmannen og Opplands ordførere danne kor.

– Jeg kan garantere at det blir allsang fra svulstige sanger, men jeg tør ikke love at det blir samstemt.

Ivar Ødegaard, kommunikasjonssjef Fylkesmannen i Oppland

Politikk og kulturelle innslag

Fra 10.00-11.30 vil representantene få oppleve allsang og kulturelle innslag på Hunn gård. Fra 11.30-12.00 får politikerne servert lunsj basert på oppskrifter fra amtmannsfrue Ditlevine Weidemann. Fra 12.40-13.55 går møtet inn i sin andre del, hvor politikere skal vedta en resolusjon om at lokaldemokratiet grunnlovsfestes.

– Vi vil vedta en egen resolusjon der vi ønsker at Stortinget skal manne seg opp etter 200 år, og grunnlovsfeste lokaldemokratiet og kommunene som lokalt forvaltningsnivå. Det er ennå ikke gjort i Norge, har ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg tidligere fortalt til NRK.

Til slutt vil budstikka med resolusjonen bli hentet av en rytter som skal bringe den til Stortinget.

200 år gamle sanger

14. mars 1814 møttes 37 av Opplands mest prominente menn på Hunn for å velge tre representanter som skulle bidra til å gi landet en grunnlov. Musiker og ansatt ved Mjøsmuseet, Stein Villa, forteller at musikken stod sentralt under møtet, og at den også vil gjøre det i år.

– Vi har fått tak i tekster og melodier til sanger som ble fremført for 200 år siden, kunne Villa stolt fortelle da han var gjest hos Ettermiddagssendinga i NRK Hedmark og Oppland.

Hør Villa fremføre en av de 200 år gamle visene:

Originale møbler tilbake

Hunn gård inneholder i dag de originale møblene fra 1800-tallet, men dette har ikke alltid vært tilfellet. Storgården gikk konkurs rundt 1880-tallet, men familien tok vare på møblene og flyttet til Bærum. Under krigen var de aktive i motstandskampen, og som straff ble huset renset for møbler og verdier. NRK var med da møblene ble satt på plass tidligere i år:

Hunn gård i Gjøvik var et viktig knutepuntkt i forbindelse med arbeidet med grunnloven i 1814. Nå settes den gjenværende bygningen på gården i stand, med orginale møbler.

Les også: Fikk tilbake stjålne møbler

Oppskrifter fra amtmannsfrue

Representantene som deltar på det historiske møtet slipper å sulte. Kokk Anne Mari Amlien kommer til å servere flere retter basert på 200 år gamle oppskrifter fra amtmannsfruen Ditlevine Weidemann som bodde på gården Stenberg på Vestre Toten. Syltet ørret, vannbakkels og «pigekyser» er noe av det som står på menyen når grunnlovsresolusjonen skal vedtas.

Anne Mari Amlien

KOKK: Anne Mari Amlien skal lage maten som serveres på grunnlovsmøtet. Matrettene er basert på oppskrifter fra 1800-tallet.

Foto: Nina Rundsveen

Ditlevine Weidemanns ektemann, sorenskriver Lauritz Weidemann, var en sentral person da grunnloven ble underskrevet. Han ble valgt til en av de tre representantene som skulle dra til Eidsvoll. Han hadde med seg et eget komplett utkast til en ny grunnlov, og som takk for innsatsen fikk han en snusdåse i gull av Stortinget.

Hvorvidt amtmann Weidemanns etterfølgere får den samme gaven er uvisst, men fra klokka 10.00 i morgen, fredag, kan du se at de vedtar resolusjonen om å grunnlovsfeste lokaldemokratiet, omgitt av 200 år gamle møbler, sanger og matretter.

Les også: NRK TV - Forspillet til 1814

Les også: Arveprinsens viktige reise - Hedmark og Oppland