NRK beklager framstilling av DNB Eiendom

NRK utelot viktige fakta i reportasje om et boligkjøp, og DNB Eiendom fikk ikke svare på alle påstander som ble framsatt mot dem som megler. NRK beklager framstillingen i saken.

Hus på Roa

MÅTTE RIVES: Dette huset på Roa er sakens utspring.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Torsdag 16. juni i år publiserte NRK en reportasje i Norge i dag (Dagsrevyen 21) om et uheldig boligkjøp på Hadeland. Det ble også publisert en nettartikkel om historien på nettsidene til NRK Hedmark og Oppland.

Dessverre var det viktige faktaopplysninger som ble utelatt fra saken. Dette gjelder særlig informasjon om at boligkjøperen hadde kjøpt huset usett, at det var påpekt stort oppgraderingsbehov i taksten, og at erstatning til kjøper ble utbetalt gjennom vanlig eierskifteforsikring. NRK var informert om disse forholdene før saken ble publisert, men valgte å ikke ta dem med i reportasjen og nettsaken.

DNB Eiendom fikk heller ikke svare på alle påstander som ble framsatt mot dem som meglerselskap, slik pressens etiske regler krever.

Dette førte til at seerne fikk et skjevt inntrykk av fakta i saken. Vår framstilling av historien satte DNB Eiendom i et urettmessig kritisk lys, og NRK beklager at vi ikke framstilte denne saken på en mer balansert og nyansert måte.

Flere saker fra Innlandet

Programleder Elin Fossum

Se nyheter fra Innlandet klokka 19:45