Norsvin vil ha full MRSA-erstatning fra dag en

Grisebønder som må slakte besetningen på grunn av MRSA-bakterien må få full erstatning fra dag en, mener Norsvin. Det får de ikke, men det trenger bare gå noen uker, sier departementet.

Påviste MRSA på gård

SMITTE: På denne gården på Hadeland ble det påvist smitte.

Foto: Arne Sørenes / NRK

I går fikk nok en grisebonde, denne gangen på Hadeland, beskjed om at MRSA-prøvene av svinebesetningen i Gran er positiv. MRSA er antibiotikaresistente bakterier, og hele besetninga på 400 griser må derfor slaktes.

Tre andre gårder er båndlagt, to i Gudbrandsdalen og en i Østfold. Årsaken er at de har utvekslet dyr med den aktuelle gården. MRSA er motstandsdyktig mot flere antibiotika som penicillin, og kan være farlig å få for mennesker. Det har tidligere vært påvist MRSA i besetninger i Trøndelag, Troms, og Rogaland.

– Kan gå konkurs

– Vi må ha staten på banen med erstatninger fra dag en, sier Tor Arne Hoelstad i samvirkeforetaket Norsvin. Han er ikke tilfreds med slik kompensasjonsordningen fungerer i dag. De økonomiske konsekvensene for svineprodusenter som rammes av MRSA er store.

– Det dreier seg om millioner, sier han. Mange bønder som har fått påvist MRSA i besetningen sin lever med konkursspøkelset hengende over seg, mener Hoelstad.

Etter nedslakting må grisehuset desinfiseres og vaskes, og gulv må kanskje skiftes. Det tar tid og er tøft uten inntekt. Hoelstad hevder det ikke utbetales erstatning før etter ett år. Det er for seint, sier han:

– MRSA er ikke et dyrehelseproblem, men et folkehelseproblem, og derfor må staten som krever nedslakting erstatte fra dag en.

Ny forskrift 26 juni

Etter en høringsrunde satte Landbruks- og matdepartementet i verk den nye forskriften om kompensasjon den 26. juni i år.

– Får produsentene erstatning fra dag en?

– Nei, sier ekspedisjonssjef Gunnar Hagen i Landbruks- og matdepartementet. Men det er full mulighet for en rask behandling, sier han. Dersom driften ellers har vært i orden, mener han erstatningen kan utbetales i løpet av noen uker eller måneder.

De som blir pålagt å slakte besetningen sin på grunn av MRSA-bakterier vil få hele verdien av dyrene erstattet. De vil også få alle kostnader til vask, desinfisering og reparasjon dekket. Og den nye forskriften vil dekke deler av produksjonstapet.

– Her gis en fast sats pr. dyr, sier Hagen.

Det øvrige produksjonstapet skal dekkes av forsikringer.

– Tor Arne Hoelstad i Norsvin hevder selskapene ikke vil forsikre nye besetninger mot MRSA?

– Det vil de nå. Nå når det er klargjort hva Staten vil bidra med er det greit for forsikrningsseskapene å begrense risiko, sier Hagen.