Bøndene krever superoppgjør

Norske bønder mener de tjener alt for dårlig og krever nå et betydelig inntektsløft.

Traktor

Jordbruksoppgjøret starter tirsdag 27. april når bøndene overleverer sitt krav til staten.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Tirsdag denne uka leverer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt krav i forbindelse med årets jordburksforhandlinger.

Bøndene mener de har hatt en vesentlig dårligere inntektsutvikling enn andre yrkesgrupper.

Se grunnlagsmaterialet or landbruksoppgjøret

Leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki, sier han ønsker minst 30-40 000 kroner i inntektsøkning for sine medlemmer i dette jordbruksoppgjøret.

Se innslag fra Østnytt:

Video Bøndene krever superoppgjør

Jordbruksforhandlingen starter offisielt tirsdag 27. april når bøndenes krav er overlevert. Etter planen skal staten presentere sitt tilbud 4. mai.

Partene skal sitte sammen fram til 15. mai da jordbruksforhandlingene skal være avsluttet.

28. mai må proposisjonen om jordbruksoppgjører leveres statsråden.

Hva mener du om bøndenes inntektsutvikling?