Hopp til innhold

Her kommer det første av sitt slag i Norge

NVE ga i dag konsesjon på det første landbaserte solkraftverket i Norge. Naturvernforbundet jubler.

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Furuseth solkraftverk skal bygges i Stor-Elvdal kommune i Innlandet, og vil årlig dekke behovet til 320 husholdninger. Det er selskapet Solgrid AS som har fått konsesjon.

Oppstart til jul

Administrerende direktør Kristin Melsnes i Solgrid AS sier det er en gledens dag for selskapet, og at dette er noe de har jobbet hardt for.

– Vi er jublende glad, sier Melsnes.

Dersom alt går etter planen starter de opp i august, og anlegget vil kunne stå ferdig til jul.

Hun opplyser at det blir mest arbeidsplasser i utbyggingsfasen, men at det er vanskelig å tallfeste siden det er opp til entreprenøren.

Kristin Melsnes, administrerende direktør i Solgrid AS.

TIL JUL: Administrerende direktør Kristin Melsnes i Solgrid sier anlegget kan stå klart til jul.

Foto: Solgrid AS

– I driftsfasen er det lite arbeidsplasser siden det er et fjernstyrt kraftverk.

Anlegget er planlagt å gi strøm til 320 husstander, men det kan bli flere på to måter. Det ene er en ytterligere utbygging, eller at husstandene bruker mindre strøm.

Les også Vil bygge Norges største solkraftverk

Kristin Melsnes og Bjørn Vegard Øyungen i grustaket der de ønsker å bygge solkraftverk.

– Blir viktig

– Dette er en milepæl, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelinga i NVE.

Hun forventer at solkraft blir stadig viktigere som kraftkilde i Norge. Men det er behov for mer kunnskap om virkninger fra solkraft.

– Furuseth solkraftverk vil bidra med viktige erfaringer både for oss og bransjen de neste årene. I norsk sammenheng kommer det derfor til å fungere som et pilotanlegg, sier Nordberg.

Anlegget vil legge beslag på rundt 175 mål i et område bestående av et grustak og spredt furuskog.

Som krav til konsesjonen har NVE satt flere vilkår, som framlegging av kostnader ved utbygging og virkninger for natur og dyreliv.

Men NVE vurderer miljøulempene som små, og det har ikke kommet store innspill i høringsrunden som er negative.

Les også Solkraft kan forsyne fleire hundre tusen med straum

Vil bygge mer

Solgrid har flere konsesjonssøknader på gang, og dersom de får konsesjon har de planer for utbygging av 500 megawatt i Norge og Sverige. Anlegget i Stor-Elvdal har sju.

– Vi har ikke planer om å bygge flere i Norge i år, men neste år håper jeg vi kan bygge noen kraftverk til i Norge, sier Melsnes.

Likevel tror hun ikke solkraft blir dominerende i kraftforsyning framover.

– Men det blir et viktig bidrag. Det skal bygges mye sol på fasade og tak, og vi vil få solkraftverk på bakke som er vår primære nisje.

Naturvernforbundet jubler over vedtaket i dag.

Les også Høye strømpriser gir boom for solcelleanlegg

Legger solceller på tak på gårdsbruk på Tynset.

– Dette er en god nyhet, og positivt at også Norge får større solcelleanlegg, som Sverige allerede har bygget i flere år. Det sier leder Truls Gulowsen.

Han poengterer at anlegget hovedsakelig skal bygges i et grustak, som allerede er et sterkt påvirket areal.

– Det er en forutsetning for slik utbygging, og heldigvis har Norge store arealer med tak, vegger og andre allerede industrialiserte arealer som kan brukes til høsting av solenergi uten å beslaglegge sårbar natur.

Les også Solkraft kan forsyne fleire hundre tusen med straum

– En gledens dag

Ordføreren i Stor-Elvdal, Even Moen (Sp) sier det er en gledens dag for kommunen.

– Vi får være med på et pilotprosjekt og å bidra i det store klimaskiftet. Her har også vi kommuner et ansvar, sier han.

Even Moen

GLEDENS DAG: Ordfører Even Moen (Sp) er glad Stor-Elvdal er med på pilotprosjektet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han sier at det ikke blir så mye i kommunekassa av prosjektet, men at det blir noen få arbeidsplasser når anlegget bygges og skal driftes.