Hopp til innhold

«Nordsjøturnus» lokka sjukehusdirektør tilbake som fastlege

Etter flere år uten fastleger lyste kommunen ut ny turnus med to uker på og tre uker av. Da ville sjukehusdirektøren tilbake som fastlege.

Sjukehusdirektør på Tynset Oddvar Øien, snart kommunelege i Stor-Elvdal.

GOD ERFARING: Sjukehusdirektør på Tynset Oddbjørn Øien har god erfaring med Nordsjø-turnus fra sjukehuset. Når nabokommunen lokka med denne turnusen for fastleger slo han til.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Sjukehusdirektøren på Tynset, Oddbjørn Øien, har ikke jobbet som fastlege på 15 år.

Det var heller ikke fristende slik fastlege-hverdagen har utviklet seg de siste årene.

Men da Stor-Elvdal lyste ut kommuneoverlegestilling og fem fastlegestillinger med Nordsjø-turnus var han ikke i tvil.

– Jeg har sett hvordan en del har fått et godt liv i en sånn arbeidstidsmodell. Derfor hadde jeg veldig lyst til å prøve det, sier Øien.

Rundt 150 000 nordmenn mangler fastlege. Nå er alle legestillingene i den lille kommunen i Østerdalen besatt.

Les også: Ble gjeldsslave av fastlegestilling han sa opp for flere år siden

Fastlege Jan Ruben Moy i Stavanger
Fastlege Jan Ruben Moy i Stavanger

Fikk ikke søkere på ledige stillinger

Stor-Elvdal kommune slet som mange andre kommuner med å fylle ledige legestillinger.

De siste 3–4 årene har de ikke klart å skaffe fastleger men måtte leie inn vikarer fra bemanningsbyråer. De 2400 innbyggerne i kommunen har derfor hatt en ny lege nesten hver gang de har oppsøkt legekontoret.

Håpet var jo at vi skulle få leger som ville flytte hit og bli en del av samfunnet her, men vi måtte bare innse at det fikk vi ikke til.

Cisilie Selnes Westgaard, sektorleder for helse og velferd i Stor-Elvdal

I fjor sommer gjorde kommunestyret derfor et vedtak om å innføre Nordsjøturnus i håp om at det ville bedre situasjonen. I en fem ukers turnus jobber legene to uker på og har tre uker fri.

Nå er alle stillingene besatt. Fire av legene kommer fra Nord-Østerdal, mens to kommer fra Oslo.

Sektorleder i Stor-Elvdal Cisilie Selnes Westgaard og Line Gustu Amundsen

LYKTES: Sektorleder for Helse og velferd Cisilie Selnes Westgaard og enhetsleder helse Line Gustu Amundsen har lyktes i å skaffe fem fastleger og kommunelege i Stor-Elvdal.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– De bor bare her i de to ukene de er på jobb, sier Selnes Westgaard som sier de stiller bolig til disposisjon for legene i de ukene de jobber i kommunen.

Hun mener kommunen ikke får stor merbelastning økonomisk av å innføre ordningen.

– De kostnadene vi har hatt til bemanningsbyrå tidligere bruker vi nå til lønn til de legene her så totalt sett blir det ikke så veldig mye dyrere enn det var tidligere, sier hun.

Hun tror de sparer på det samfunnsøkonomisk siden innbyggerne nå får en fast lege å forholde seg til.

I de ukene fastlegen har fri har en av de andre fastlegene ansvaret for pasienten eller kan kontaktes hvis det er noe spesielt som skjer.

Les også: Frykter personlig konkurs etter hun sa opp som fastlege

Eli Langdalen er på rehabilitering på Modum Bad.
Eli Langdalen er på rehabilitering på Modum Bad.

Mulig å kombinere jobb og familie

Sjukehusdirektøren på Tynset har sjøl ledet et sjukehus med Nordsjø-modellen i 14 år.

Han sier modellen gir mulighet til å jobbe komprimert og mye med fag samtidig som man har perioder der man ikke er til stede på arbeidsplassen.

I turnusen han skal inn i vil han i løpet av en fem ukersperiode ha to til tre uker hvor han ikke er til stede i Stor-Elvdal.

– Det er avhengig av hvor mye jeg rekker å gjøre i den perioden jeg er til stede, sier han.

Oddbjørn Øien

SATSER: Oddbjørn Øien skal jobbe som kommunelege og fastlege i to uker og har tre uker fri.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Da kan han gjøre administrative oppgaver eller avspasere. Det er mulig å ha jobb andre steder i den perioden men det har ikke sjukehusdirektøren tenkt.

– Det jeg har sett med de som har jobba den type turnus er at man må se hvor mye kapasitet man har til å jobbe andre steder mot tid med familien, sier han.

Han tror ikke denne modellen egner seg i alle kommuner, men egner seg best i små kommuner som har egen legevakt.

Vurderte å slutte som lege

Kommuneoverlegen på Tynset, Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, er også av de som nå blir fastlege i nabokommunen Stor-Elvdal. I en lengre periode har han jobbet som både kommuneoverlege og fastlege på Tynset.

Les også: Ber folk i Fjellregionen holde seg hjemme

Under pandemien ble han helt utslitt og var på jakt etter en ren administrativ stilling.

Men så dukket fastlegestillingene i Stor-Elvdal opp med mulighet for litt roligere perioder imellom.

Fastlege i Stor-Elvdal Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng

FÅR PAUSER: Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng var utslitt som kommuneoverlege og fastlege. Men turnusen i Stor-Elvdal gir han noen pauser som gjør det mulig å fortsette som lege.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Det var noe som kunne passe akkurat nå når jeg var veldig sliten etter en langvarig pandemi og mange leger som var borte hele tiden, sier han.

Når han har tre uker fri fra fastlegejobben i Stor-Elvdal, jobber han som kommuneoverlege på Tynset. Men da jobber han kun administrativt.

Jeg er veldig glad jeg fant en løsning der jeg klarte å fortsette litt med klinikk. Alternativet mitt var å slutte helt.

Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, fastlege i Stor-Elvdal

– Jeg kikker jo innom pasientene jeg har som fastlege. Hvis det dukker opp noe samarbeider jeg med de andre fastlegene om det, sier han.

Må finne løsninger

Ifølge Legeforeningen er 150.000 nordmenn uten fastlege, og kun 16 prosent av landets kommuner sier at de ikke har problemer med å rekruttere fastleger.

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

HASTER: Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev sier det haster med tiltak for å få flere til å ville jobbe som fastlege.

Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

– Tallet har vært økende og det er ingenting som tilsier at det vil endres seg med det første, sier leder i allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev.

Han sier kommunene får store ekstrautgifter når de skal rekruttere fastleger, fordi hovedmodellen i fastlegeordningen er betydelig underfinansiert.

Helseminister Ingvild Kjerkol har uttalt til NRK i tidligere saker at det jobbe med å nå målet om at alle skal få en fastlege.

I jakten på gode løsninger så er Nordsjø-turnus en av flere alternativer. Det skaper en noe bedre kontinuitet og man unngår kortvarige vikariater.

Nils Kristian Klev, leder Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev mener Nordsjøturnus kan være et godt alternativ i en overgangsperiode.

– Slik at vi kan få tilstrekkelig med leger inn i ordningen, sier han.

Les også: Fastlegen kan ha 18 timers arbeidsdag: – Kan ikke fortsette på denne måten

Fastlege Helge Enerstvedt på jobb ved Geilo legekontor
Fastlege Helge Enerstvedt på jobb ved Geilo legekontor

På landsbasis jobber fastleger 55,6 timer i gjennomsnitt i uka.

– Det er for høyt og det er ikke rekrutterende, sier Klev.

Legeforeningen har foreslått å kutte med 20 prosent på pasientlistene, slik at fastlegene kan få normalisert arbeidstiden og litt bedre tid til hver pasient.

– Slik situasjonen er nå mister vi stadig flere fastleger og vi klarer ikke å få nok inn, sier lederen i Allmennlegeforeningen.

Han viser til HELFO sine lister som viser at det mangler 240 leger i ordningen i dag.

– Det haster med kraftfulle økonomiske tiltak, sier Nils Kristian Klev.

Flere saker fra Innlandet