Hopp til innhold

Nordens største anleggsplass

1200 arbeidere fra flere nasjoner jobber nå døgnet rundt med vei- og jernbaneutbyggingen i Stange. Det betyr at arbeidet med ny firefelts E6 og dobbeltspor på jernbanen nå er Nordens største anleggsplass.

Det foregår nå en storstilt masseflytting langs Mjøsa i det som er Nordens største anleggsområde. Utbyggingen av E-6 og Dovrebanen betyr at hjullastere og lastebiler nå går i skytteltrafikk langs strekningen fra Minnesund til Tangen.

300 maskiner og biler driver på døgnet rundt.

– Utfordringen i anlegget nå, er å fjerne fjellmasser som står 15-20 meter rett opp fra dagens E6 mens trafikken går, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye.

Taale Stensbye, prosjektleder Statens vegvesen

ProsjektlederTaale Stensbye: – Store utfordringer, men vi holder budsjettet.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Anleggsområdet nordover fra Morskogen, på grensa mellom Akershus og Hedmark, til Tangen, er 21, 6 km langt og 3-400 meter bredt der vei og jernbane skal ligge side om side. På strekningen blir det 2,3 km veitunneler og 4,0 km togtunneler.

Enorm masseflytting

Anleggsarbeid ny E6 og jernbane, Espa.

Det blir nå flyttet flere hundre tusen kubikkmeter mudder fra Mjøsa til lia ovenfor nye E6.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Det foregår nå en enorm flytting av masse i hele dette anleggsområdet. For eksempel blir fundamentet for den nye Dovrebanen masse som sprenges vekk i den nye E6-traseen.

– Ved å bruke stein fra E6 til den nye jernbanen, sparer vi 400 millioner kroner, sier Taale Stensbye.

Anleggsarbeid ny E6 og jernbane (2), Espa

Dalsøkk fylles nå opp med mudder og blir til nye jordbruksområder.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Fra Mjøsa skal det flyttes flere hundre tusen kubikkmeter muddermasse, som hentes helt ned på 40-50 meters dyp. Det betyr mellom 20- og 30.000 billass. Mudderet blir flyttet opp til dalsøkk i lia ovenfor E6 der den blir til nye jordbruksområder.

Så kjøres det på stein der mudderet er fjernet, noe som er en krevende jobb. I prinsippet blir det gjenbruk av all masse i det store anleggsområdet; jord, stein og mudder.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.