Kan ha funnet 1300 år gammel budeie-grav

I 2014 fant man graven til en jeger på toppen av en steinalderboplass ved Vinstervatn. Denne uken fant arkeologene enda et gravsted, som trolig tilhørte en kvinne fra vikingtiden.

Kniv, spenne og nål/syl funnet ved Vinstervatn

KVINNEGRAV: Kombinasjonen av gjenstandene kniv, spenne og nål/syl gjør at arkeologene tror graven de har funnet tilhørte en kvinne fra vikingtiden. Graven ble funnet få meter fra en annen grav.

Foto: Torill Skillingsaas Nygård/Oppland fylkeskommune

Utgravingsstedet ved Vinstervatn i Øystre Slidre fortsetter å gi unike arkeologiske funn.

Et nes ved vannet har vist seg å være et arkeologisk eventyr. Man har funnet spor som gir stedet en 8000 år lang historie.

– Steinalderboplassen her er så omfattende og har så mange spennende funn at den i seg sjøl var sensasjonell i våre øyne, sier konservator og arkeolog i Oppland fylkeskommune, Torill Skillingsaas Nygård.

Området det graves i

VINSTERVATN: Et dronebilde voser neset (i forkant av bildet) med steinalderboplass og graver fra jernalder ligger i landskapet. Det er også steinalderboplasser på nesene som sees i bakgrunn og reinsdyrene vil ha krysset vannet ved de mange små øyene.

Foto: Ellen Friis

Spenne

Vinstervatn, arkeologisk funn 29.06.16

PUBLIKUM: Spennen ble funnet med publikum til stede i forbindelse med åpen dag ved utgravingsstedet. Både store og små syntes det var spennende å se hva Ellen Friis fant.

Foto: Ellen Friis

I 2014 ble det funnet en jegergrav fra cirka år 500 e.kr. Den som ble funnet på onsdag er trolig cirka 200 år yngre, fra år 700 e. kr og oppover.

Med en metalldetektor fant arkeologene en spiss som stakk opp fra jorda. Det viste å være en kniv. I tillegg fant de noe som trolig er en nål eller syl, og en spenne.

Utgravingsleder Ellen Friis sier at en av grunnene til at metallfunnet er spesielt er at de tidligere kun har funnet spor fra steinalderen.

– Vi har ikke funnet nål eller syl her før, men prikken over i'en var den godt bevarte ringspennen vi fant. Eksperter tror den kan være fra vikingtid.

Ringspenne funnet ved Vinstervatn

RINGSPENNE: Denne spennen ble funnet ved Vinstervatn og er fortsatt i god stand. Man kan se at spennen er utsmykket med små prikker langs kanten.

Foto: Ellen Friis

Kvinnegrav

Kombinasjonen av de tre gjenstandene gjør at arkeologene tror det er en kvinnegrav. Så langt har arkeologene funnet spor etter menn og jakt, så det å finne noe som har tilhørt en kvinne var veldig spennende, synes Friis.

Ellen Friis

ULIK TIDSPERIODE: Ellen Friis viser fram en av gjenstandene som ble funnet. Innenfor en radius på fem meter har de nå funnet to graver. Minst 200 år skiller de to gravene i tid.

Foto: Torill Skillingsaas Nygård/Oppland fylkeskommune

Arkeologene har diskutert hvem kvinnen kan ha vært, og har kommet fram til at det kan være en budeie med sterk tilknytning til plassen.

De tror at man på denne tiden i vikingtiden begynt med setring ved Vinstervatn, altså tok med husdyra hit opp på sommeren.

– Vi tror vi her har en stolt budeie fra vikingtid, som har hatt en sterk tilknytning til sin seter og vært sjefen på dette neset når hun var her med husdyra sine. Så har hun valgt å bli gravlagt der ute.

Arkeologiske funn ved Vinstervatn

METALL: Gjenstandene ble funnet ved hjelp av metalldetektor og var i god stand. Utgravingslederen synes det er spennende at man har funnet spor som viser at det har blitt drevet jakt her i 8000 år.

Foto: Torill Skillingsaas Nygård

Om det var helt slik kan vi aldri bli sikre på, men Friis sier at funnet setter fantasien i sving. Det er blitt drevet setring her i mange år, og at de gjorde det i vikingtiden også, er nærliggende å tro.

Publikum

Det som gjorde funnet enda mer spesielt var at det ble gjort med 40–50 personer til stedet. En åpen dag ble avsluttet med å grave fram metallspissen.

– Vi vet aldri hva vi finner, og at vi gjør et så spesielt funn med publikum var veldig morsomt. De syntes det var like spennende som oss.

Spennende arkeologiske funn i Øystre Slidre.