– Hvilken tekst ønsker dere på fakturaen?

Både Ivar Stuan og hans kone fra Løten nektet straffskyld på alle punkter da rettssaken startet mot dem i Hedmarken tingrett i dag.

Rettssak, Hedmarken tingrett

Rettssaken mot de to går i Hedmarken tingrett. Det er satt av tre uker til saken.

Foto: Linda Vespestad / NRK

De to er blant annet tiltalt for å ha bevisst skrevet uriktige fakturaer som ga mottakerne skattemessige fordeler.

Aktor mener han kan bevise at dette er gjort bevisst fra de tiltaltes side blant annet ved e-postutvekslinger mellom Stuan og kunden. Der Stuan spurte hva kunden ønsket av tekst i fakturaen.

Begge de tiltalte mener at de ikke har gjort noe bevisst. De begge sier at det kan være at det er feil eller unøyaktigheter i fakturaene, men dette er ikke gjort med vilje.

– Hovedproblemet for retten blir å se på om det er feil i fakturaene, og om dette er gjort bevisst. Det vil vi bestride at det er, sier konas forsvarer, Kai Roger Vaag.

Det er en omfattende sak som skal gå i tre uker i Hedmarken tingrett. Det er gjort 35 esker med beslag i saken, samt en hel del databeslag. I rettssal 8 i Hamar tinghus er det flere hyller med permer fulle av papirer.

Nektet straffskyld

Begge er også tiltalt for brudd på regnskapsloven og bokføringsloven. Kona er i tillegg tiltalt for å ha medvirket til økonomisk utroskap og for å ikke ha betalt arbeidsgiveravgift for 22 personer som stort sett hadde jobbet som reiseleder. Handlingene som er beskrevet i tiltalen ble gjort i firmaet Sponsorlink.

De to har hver sin tiltale, og begge nektet straffskyld på alle punkter.

Richard Røed

Aktor i saken, politiadvokat Richard Røed.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Aktor ser på punkt 1 som den mest alvorlige delen av tiltalen. Ifølge tiltalene har de to skrevet ut 270 uriktige fakturaer for til sammen 13 millioner kroner til 98 kunder.

– I fakturaene sto det for eksempel at en kunde hadde vært på et seminar, men i utgangspunktet hadde de vært på et idrettsarrangement, forklarer aktor i saken, politiadvokat Richard Røed.

– Ga kunden anledning til å endre faktura

Kurs eller seminar i jobbsammenheng kan gi skattefradrag for kunden, men hvis kunden ikke har vært på kurs så får de dermed et uriktig skattefradrag. I aktors innledningsforedrag viste han til flere tilfeller der en kunde har vært på tur bestilt via Sponsorlink.

Der det etter turen har vært en e-post-utveksling mellom Sponsorlink, ved Stuan og hans kone, og kunden om hva som skulle stå i fakturaen.

Ved en anledning skrev Stuan i en e-post «Hva ønsker dere skal stå i teksten?». Spørsmålet om hva kunden ønsker skal stå i fakturen går igjen i flere av e-postutvekslingene mellom Stuan og den aktuelle kunden.

Noe aktor mener indikerer at de uriktige fakturaene er gjort bevisst fra de tiltalte.

Ivar Stuan, forsvarer Anne Christine Stolz

Ivar Stuan og hans forsvarer Anne Christine D. Stolz.

Foto: Linda Vespestad / NRK

I et annet tilfelle hadde et firma drukket for 150 000 kroner, og ønsket dette endret på fakturaen. Slik at det ble kamuflert som noe annet enn drikke.

Tilslørende tekst

Aktor mener at noe som også går igjen er at teksten i fakturaen endres underveis, men prisen endres ikke. Ved et tilfelle var en drikkeregning på 42 798 kroner endret til utlegg porto.

– Vi mener det er mangelfulle fakturaer med tilslørende tekst, sa aktor i sin innledningsprosedyre.

Kona til Stuan er også tiltalt for medvirking til økonomisk utroskap. Ifølge aktor fikk hun en e-post fra en ansatte i et firma som har brukt Sponsorlink mye. Firmaet er et stort engrosfirma på Hedmarken. Den ansatte lurte på om hun hadde konsulentutgifter hun kunne sende til firmaet.

– Lot firmaet betale reiser

Hun sendte ut en regning på 150 000 kroner, da regningen ble betalt overførte hun beløpet til en annen konto som hun lot den ansatte bruke til privat reiser, ifølge aktor.

– Han bruker jobben til å betale sine private reiser. Det er snedig gjort, sa aktor Richard Røed.

Da kontoen var tom sendte hun en mail til den ansatte i hedmarkenfirmaet om at kontoen er i minus og om det er mulig å fakturere konsulenttjenester. Dette blir ordnet og 87 500 kroner blir satt inn på kontoen på nytt, ifølge tiltalen.

– Vi mener at hun visste hva hun gjorde.

Den ansatte i hedmarkenfirmaet er siktet for grovt utroskap, og aktor ønsker han tiltalt for grovt utroskap. Saken er sendt til statsadvokaten som avgjører om det blir tatt ut tiltale.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45. Nyheter fra Innlandet