Hopp til innhold

Nektar mekling etter tjuveri

Butikkeigarar i Lillehammer vil ikkje mekle i konfliktrådet med folk som har stole varer.

- Mange trur feilaktig at ei bot svir hardare, seier Grete Stabekk, leiar av Konfliktrådet i Oppland.

Ho seier fleire yngre folk vil seie unnskyld etter at dei har naska, skriv Lillehammer byavis.

- Då er det beklageleg at leiinga ved butikkane seier nei, seier Stabekk.

Svir meir enn bota

I følgje tal frå Konfliktrådet i Oppland var det i fjor rundt 27 anmeldte saker som egna seg for mekling i Lillehammer.

- Mange trur at ei bot svir hardt, men eit møte i mekling er ein meir virkningsfull lærepenge, seier Stabekk. Samstundes trur ho at det vil vere langt meir preventivt å møte butikkeigaren andlet til andlet framfor å få ei rekning i posten.

Enkelte butikker i Lillehammer har brukt Konfliktrådet med stort hell, blant dem er Europris.

- Eg trur absolutt bruket av konfliktrådet er ein god lærepenge. Tenk deg hvor surt det er å stå ein dag i butikken der du har naska, seier Bodil Haakenstad i Europris.

Stort svinn

Haakenstad seier dei kvart år har fleire hundre tusen kroner i svinn.

- Vi ynskjer ikkje større utgifter enn det vi allereie har, seier ho, som fortel at nasking tek mykje tid. For kvar einaste veke er det folk som prøver å ta med seg varer ut av butikken.

Haakenstad ynskjer seg eit fleksibelt konfliktråd som legg til rette slik at butikkane kjem minst mogleg til skade.

Flere saker fra Innlandet