Nei til ulvefelling i ulvesona

 • Ulvesaken i Stortinget i dag

  I dag skal Stortinget ta stilling til miljøminister Vidar Helgesens forslag til endring i naturmangfoldsloven. Helgesen har fått mye kritikk for sin håndtering av ulvesaken. Stortinget skal også ta stilling til Sp sitt mistillitsforslag mot Helgesen.

 • Nekter å hjelpe departementet

  Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen og fylkesordfører Dag Rønning i Hedmark vil ikke foreslå nye medlemmer til rovviltnemda, slik miljødepartementet ber dem om. De vil se hva som skjer med ulvesaken i Stortinget 10. mars først, skriver Østlendingen.

 • Skuffet Gundersen

  Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark Høyre er skuffet etter redegjørelsen fra miljøministeren i dag. Han mener mange hadde forventet en snarlig løsning og at departementet har lagt seg på en veldig snever lovtolkning av skadepotensialet til ulven.

  Gunnar Gundersen
  Foto: Knut Røsrud / NRK
 • – Fantasifull bortforklaring

  Ulf Skårholen i Hedmark Sau og Geit, mener det ikke er noe i Bernkonvesjonen som forhindrer ulvejakt i Hedmark. – Det er utrolig god fantasi for å bortforklare et lovlig fattet stortingsvedtak, sier Skårholen.