Nei til bjørnefelling

Direktoratet for naturforvaltning har sagt nei til fire søknader om vårfelling av bjørn.

bjørn
Foto: PER LØCHEN / Scanpix

Det ble kjent fredag ettermiddag.

To i Hedmark

To av søknadene er i Hedmark. Både Stor-Elvdal og Ringsaker kommune var blant søkerne.

Naturvernforbundet er meget fornøyd med avgjørelsen.

- Fornuftig avslag og det eneste riktige, mener fagrådgiver i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

Han mener slik jakt er uetisk og inneffektiv.

Usikkert om det vil redusere skader

Vedtakene fra DN er i samsvar med tilsvarende avgjørelser fra tidligere år. Argumentene for å avslå slike søknader er blant annet at det er usikkert om felling av bjørn om våren vil redusere skadene på sau i de aktuelle områdene.

Dette har sammenheng med at bjørn i perifere bjørneområder med stor sannsynlighet vil vandre til andre områder. DN peker på at felling av bjørn om våren vil ha mer karakter av bestandsregulering, og at regulering av bestandens størrelse forutsettes å skje med lisensjakt