Nederlenderne velger Innlandet

I løpet av tre år har 250 nederlendere flyttet til Hedmark og Oppland på grunn av tilflytningskampanjer. Blant dem er familien van Gerner.

Familien Van Gerner fra Nerderland
Foto: Bjørn Sørli / NRK

 

Se reportasjen om familien Van Gerner her!

Herma van Gerner er en av nederlenderne som har valgt å slå seg ned i Hedmark.  I vår flytta hun med mannen og deres to sønner til Åmot for å drive Østre Æra camping. Hun forteller at de har hatt en fin sommer med mange gjester på campingen, og hun angrer ikke på valget om å flytte.

- Det er rolig her, og mindre kriminalitet enn i Nederland. Dessuten trives guttene godt her, sier hun.

Viktig for kommunene

Trysil og Åmot er to av kommunene i Hedmark og Oppland som vil gjøre noe med fraflyttinga fra bygdene. Siden 1. september har de to kommunene satset på tilflyttingskampanjer, spesielt rettet mot nederlendere. Det har resultert i 24 nye tilflyttere. 

Ordfører i Trysil, Ole Martin Norderhaug sier hver nye innbygger betyr mye for kommunene. Ikke minst økonomisk.

- Når folketallet går ned taper kommunen mye penger, så en vellykket tilflyttingskampanje har lønt seg for oss, sier ordføreren.

Håper på nye arbeidsplasser

Kommunen håper på enda flere tilflyttere, og fortsetter derfor kampanjen. Målet er at nyinnflytterne skal bidra til å skape nye arbeidsplasser i kommunen.

- Til nå har de fleste søkt seg jobber i eksisterende virksomheter, men målet er at de skal starte sine egne bedrifter, sier Norderhaug.

Selv om tilflyttingskampanjene så langt har vært vellykket er ikke ordføreren i tvil om at det må mer til for å holde folk i bygda.

- Tilflyttingskampanjer er bare en metode. Vi må også satse på å skape nye arbeidsplasser, gode skoler, barnehagedekning og et godt og trygt bomiljø for folk, sier han.