Nav skifter ut sosialarbeidere med selgere fra næringslivet

GRAN (NRK): Thomas Gulbrandsen har en helt annen bakgrunn enn en typisk Nav-ansatt. Det er sosionomenes fagforbund svært kritiske til.

IPS Hadeland

ERFARING FRA NÆRINGSLIVET: NAV-ansatte Thomas Gulbrandsen er opprinnelig tømrer. I dag jobber han med å få folk ut i jobb, og Vibeke (18) er en av dem.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Tradisjonelt har den typiske Nav-arbeidstakeren hatt høgskoleutdanning innen helse- og sosialfaglig arbeid. Men ved Nav på Hadeland går de nye veier.

Det er ikke lenger noe krav med 3-årig høgskolebakgrunn. De ordinære jobbene finner vi i næringslivet, og da må vi ha folk med erfaring fra ulike bransjer. Og det helsefaglige for brukeren blir ivaretatt av andre i Nav, sier prosjektleder Kine Nan Lium på Hadeland IPS.

Nå har hun ansatt en kokk, en tømrer og en kosmetikkselger.

Når vi oppsøker bedrifter er det fordi vi kan bidra til å dekke et behov bedriften har, ikke fordi vi vil at bedriftene skal vise veldedighet eller ta samfunnsansvar.

Thomas Gulbrandsen, jobbspesialist NAV Hadeland

– Selgeren i meg har tro på at alle vil i jobb

Tømreren Thomas Gulbrandsen sitter på Nav-kontoret sammen med Vibeke (18). Snart skal de møte styreren i en barnehage Vibeke vil jobbe i.

IPS Hadeland

MÅ TENKE NYTT: Nav-leder Tone Elisabeth Andersen ansatte nylig fire medarbeidere fra næringslivet.

Foto: Hanne Stine KInd / NRK

– Jeg har genuint tro på at alle passer inn et sted. Min erfaring som tømrer og selger gjør at jeg vet mye om hva arbeidsgiverne vil ha, sier Thomas.

I 2012 ble han ansatt som jobbspesialist i Nav. Tidligere har han også jobbet med salg og rekruttering.

Det er mer komplisert å få folk ut i jobb enn å selge enn bruktbil.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder, Fellesorganisasjonen

– De vet hvilke knapper de skal trykke på

Nytenkning innefor Nav er et høyaktuelt tema. Nylig kom et ekspertutvalg med råd til regjeringen om hvordan NAV kan lykkes bedre med å få flere folk i arbeid .

Gruppen mener Nav har en altfor dårlig forståelse av arbeidsmarkedet. Lederen for NAV på Hadeland er enig.

– Jeg har ansatt typer som har trua på folk, og som er uredde. Salgsbakgrunnen er viktig fordi de vet hvordan de skal gå fram, sier leder for NAV Hadeland, Tone Elisabeth Andersen.

FO: – Det er ikke som å selge en bruktbil!

Men prosjektet på Hadeland møter motbør fra sosionomenes fagforbund.

Mimmi Kvisvik, leder for Fellesorganisasjonen

KRITISK: Mimmi Kvisvik er leder for Fellesorganisasjonen. Hun synes prosjektet ved Nav på Hadeland er et desperat forsøk på å få folk ut i jobb.

Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

– Dette mener jeg er et desperat forsøk på å få folk ut i jobb. Jeg er ikke så sikker på at de som får jobb blir værende ute i jobb så lenge. Det er mer komplisert å få folk ut i jobb enn å selge enn bruktbil, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen.

Hun mener det er viktig med bred bakgrunn, men poengterer at basisutdannelsen må være av sosialfaglig art.

– Jeg skal jobbe!

Vibeke og Thomas har møtt styreren i gårdsbarnehagen.

– Jeg skal begynne i morgen! Jeg hadde ikke trodd det skulle gå så fort, smiler 18-åringen.

– Jeg tror hun vil være i ordinær barnehagejobb innen kort tid, sier Thomas.

Nav rekrutterer selgere