Naturvernforbundet: – Den sikre veg mot utryddelse

Naturvernforbundet reagerer kraftig på at den nye fylkesmannen i Oppland sier det skal bli lettere å få fellingstillatelse på bjørn og ulv.

Video Halve Rendalen redd rovdyr

Naturvernforbundet reagerer kraftig på at fylkesmannen i Oppland vil gjøre det lettere å få fellingstillatelse på ulv og bjørn.

Foto: Liv Engholm

– Dersom det er slik at bjørn og ulv skal bli felt så snart de beveger seg utenfor sonene som er avsatt til yngling, så vil det være den sikre veg mot utryddelse av artene fra norsk natur, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Vil bare ta vare på jerv og gaupe

I NRK Østnytt i går, uttalte fylkesmann Christl Kvam at bjørn og ulv ikke skal være i Oppland i følge bestandsmålene, og at det derfor skal bli lettere å ta dem ut.

Fylkesmannen i Oppland skjerper rovviltberedskapen i sommer. Blant annet skal fem ansatte bemanne en vakttelefon for rovvilt gjennom hele beitesesongen. Fylkesmannen vil nå også gjøre det lettere å få fellingstillatelse på skadedyr: 
>
Dyrevernorganisasjonen NOAH krever nå en handlingsplan for å øke aksepten for ville rovdyr. De viser til at bjørn, ulv og gaupe er UNDER bestandsmålet Stortinget har satt.

– Det er jerv og gaupe vi primært må ta vare på her i Oppland, i og med at vi har bestandsmål for disse dyrene i fylket, sier Christl Kvam.

Lars Haltbrekken mener dette strider med norsk politikk.

– Det fylkesmannen her sier til NRK, er i strid med det som er norsk rovviltpolitikk i dag, sier han.

– Hårreisende

Leder Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, reagerer kraftig på at fylkesmannen i Oppland vil gjøre det lettere å ta ut rovdyr.

Foto: Vegard Erstad/NRK

Naturvernforbundet viser til at bestandsmålene ikke bare handler om hvor rovdyra skal yngle. Det er jo ikke slik at det er forbudt for ulv og bjørn og oppholde seg utenfor disse yngleområdene, sier Haltbrekken.

– Dette er dyr som vandrer veldig langt, og det ville jo være helt hårreisende dersom man automatisk skal begynne å plaffe ned ulv og bjørn og andre rovdyr som går utenfor de områdene hvor de skal yngle, sier han.

Ny beredskapstelefon

Fylkesmann Christl Kvam mener Oppland har god beredskap mot rovdyr i sommer.

Christl Kvam mener ulv og bjørn ikke hører hjemme i Oppland og sier det nå skal bli lettere å få fellingstillatelse.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Fylkesmann Christl Kvam fortalte også at de oppretter en beredskapstelefon som blir åpen fra 08 til 22 hver dag, hele uka, både hverdag og helg. I tillegg finnes det en varsling via SMS ut til beitelag og bønder.

– Dette til sammen skal gjøre at spørsmål om felling av skadedyr skal avklares raskt når dette dukker opp, forteller Kvam.

Mens Naturvernforbundet raser over uttalelsene fra fylkesmannen, vanker det ros fra bøndene.

– Det er helt vesentlig å øke beredskapen, sier sauebonde Hans Bernhard Jahren i Lillehammer. Han mener man helst bør ta ut rovdyr før de gjør skade.