Nasjonalpark-rap i Rondane

300 ungdomsskoleelever rappet på Spranget i Rondane i dag - til Nord-Gudbrandsdalens svar på "Glow."

300 ungdomsskoleelever fra Nord-Gudbrandsdalen danset og rappet i Rondane.

Danset og rappet i Rondane

"Glad, ung og spræk" er et stort Fysak-prosjekt i Nord-Gudbrandsdalen, og 300 9. klassinger fra seks ungdomsskoler gikk fra Mysuseter til Spranget (4 km) i dag.

Konserten varte i en og halv time og ble avsluttet med rap'en.

HØR RAP'EN HER:

Ungdoms-rap i Rondane

Danser til rap'en.

Den spesiallagde rap’en heter ”Kun du”, og er koreografert og innøvd på skolene i forkant. Rap’en har sterke elementer fra folkemusikken , og er laget av Inge Gjervre, Øystein Haugan og Kjell Marius Snipen.

I neste uke kommer det også en video basert på mobilopptak gjort av undgdommene selv.

Arrangør er Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen.

Ungdoms-rapp i Rondane

Rap'en er spesiallaget og heter 'Kun du'.

Foto: Mari Høglien