Narkotiltalt frykter for egen sikkerhet

En 33-år gammel mann som er tiltalt for blant annet grovt heleri i narkosaken på Lillehammer ønsket ikke å si noe i retten om hvorfor han har overført penger til en person i utlandet av hensyn til sin egen og familiens sikkerhet.

Aktor Jo Christian Jordet sitter ved påtalebenken i rettssalen

FIKK IKKE SVAR PÅ HVORFOR PENGER BLE OVERFØRT: En 33-åringen som blant annet er tiltalt for grovt heleri ønsket ikke å svare på aktor Jo Christian Jordet sine spørsmål på hvorfor 33-åringen overførte penger til en person bosatt i Portugal.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Totalt sju personer sitter på tiltalebenken i Sør-Gudbrandsdal tingrett, tiltalt grove narkotikaforbrytelser. De skal angivelig ha utgjort hovedkjernen i et større narkonettverk som ble rullet opp i Lillehammer-området denne vinteren og våren.

To av disse er tiltalt for grovt heleri, som er det alvorligste punktet i den svært omfattende tiltalen.

Den ene er den 29 år gamle mannen som er utpekt som hovedmannen for nettverket, mens den andre er en 33 år gammel mann som har fungert som hovedmannens høyre hånd.

– Det jeg kan si er at han skulle ha penger

33-åringen har erkjent at han har kjøpt, solgt og oppbevart store mengder narkotika. Han har også erkjent delvis straffskyld for grovt heleri.

Under sin forklaring i retten i dag vedgikk han at han ved flere anledninger har overført store pengesummer til en person bosatt i Portugal.

Men han ville ikke svare på aktor Jo Christian Jordes spørsmål om hvorfor han skulle overføre penger til akkurat denne personen.

– Det ønsker jeg ikke å si noe om av hensyn til min egen og min families sikkerhet. Det eneste jeg kan si er at han skulle ha penger, svarte 33-åringen.

Vitneboksen i Sør-Gudbrandsdal tingrett sett forfra

OMSATTE FOR 40 000 KRONER I UKA: 33-åringen forklarte at han og sine underslagere på det meste omsatte hasj for 40 000 kroner i uka i Lillehammer-området.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Vi skulle vite minst mulig

Mannen som regnes for å være den antatte hovedpersonens høyre hånd i narkonettverket på Lillehammer forklarte at han har vært en del av hasj-miljøet på Lillehammer siden han var 15 år gammel.

Men det var først i 2009 at han selv begynte å selge hasj selv. Årsaken til at han begynte å selge var at han da hadde blitt kjent med den tiltalte 29-åringen, som foreslo at de skulle drive butikk sammen.

33-åringen påstod i retten at han til å begynne med fikk leveringer på om lag 200 gram hasj som han skulle selge unna. I løpet av ett år økte leveransene til en kilo av gangen.

Stoffet fikk han overlevert fra en annen medtiltalt i saken. 33-åringen sier han ikke visste hvor den medtiltalte fikk stoffet fra.

– Nettverket var bygd opp slik at vi skulle vite minst mulig, forklarte han i retten.

Omsatte for 40 000 kroner i uka

33-åringen hadde personer under seg som solgte stoffet videre i Lillehammer-området, hovedsakelig til ungdommer. Tre av disse ungdommene er også tiltalt i saken. De var bare 17 år gamle da de begynte å omsette hasj.

– Jeg måtte oppsøke stadig yngre miljøer for å få solgt unna stoffet, forklarte 33-åringen.

Han sier at det på det meste omsatte hasj og cannabis for om lag 40 000 kroner i uka. Pengene for salget var det ifølge 33-åringen den utpekte hovedmannen som skulle ha.

Presset til å ta imot narkotika

Samtidig eskalerte 33-åringens private forbruk av ulike narkotiske stoffer, slik at han etter hvert opparbeidet seg gjeld til hovedmannen. Den stadig økende narkogjelda førte til et press om å omsette stadig mer hasj.

– Jeg begynte å se hvilken vei dette førte og ønsket å bryte ut av nettverket. Men jeg visste at det var uaktuelt å bryte ut av miljøet som var preget av trusler, vold og høyt press, forklarte 33-åringen.

Når han ikke klarte å betale så mye som den antatte hovedmannen mente han skyldte i uka ble han utsatt for til tider grov vold.

– Han (29-åringen journ.anm.) viste seg å være en blanding av din beste venn og din verste fiende, som var veldig vanskelig å forholde seg til.

Senhøsten 2012 bestemte 33-åringen seg for at han ikke orket mer, og påstod i retten at han ikke tok imot flere narkoleveranser.

Forsvarer Ove Herman Frang

VIL GJØRE OPP FOR SEG: Forvarer Ove Herman Frang sier 33-åringen er innstilt på å ta sin straff og komme seg videre.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Lånte penger fra foreldrene

På dette tidspunktet var 33-åringens narkogjeld på svimlende 800 000 kroner. I retten påpekte aktor hvordan han kunne betjene denne og samtidig slutte å omsette narkotika.

– Jeg hadde samlet opp noe hasj som jeg hadde liggende. Men jeg lånte også penger fra foreldrene mine, som jeg sa til andre stammet fra salg av stoff, fortalte 33-åringen i retten.

Selv om 33-åringen sier han sluttet å ta imot store partier med narkotika, fikk han i oppdrag av den antatte hovedmannen om å kreve inn betaling for narkotikaomsetning i Lillehammer-området.

Ved flere anledninger fikk han også ansvaret for å reise inn til Oslo for å overlevere penger til en kurer, eller føre over penger til en person bosatt i Portugal. Det var ifølge ham alltid 29-åringen som opplyste hvor og til hvem pengene skulle og hvilket beløp som skulle overføres.

– Etter å ha samlet sammen pengene fra andre regnet jeg på hvor mye jeg manglet for at det totalt skulle tilsvare den summen jeg hadde blitt bedt om å overføre. Så spurte jeg min far om å få låne det jeg i tilfelle manglet, forklarte 33-åringen.

Siden en del av pengene 33-åringen overførte stammet fra foreldrene, og ikke bare fra salg av narkotika, erkjenner han bare delvis straffskyld for tiltalepunktet om grovt heleri.

Fortsetter forklaringen onsdag

Retten ble hevet innen han fikk gitt hele sin forklaring. 33-åringen skal fortsette sin forklaring for retten onsdag.

33-åringen bidro med å samle inn og overføre penger ved flere anledninger for blant annet salg av narkotika frem til han ble pågrepet av politiet og vareteksfengslet for oppbevaring av hasj i november 2013.

Han sitter fremdeles i varetekt.