Flere yngre flørter med cannabis

Politiet observerer at Hamar-ungdommens holdninger til narkotika blir mer og mer liberale. Nå oppforderer de foreldre til å ta problemet på alvor.

Arne Wiggo Rognås

Arne Wiggo Rognås, leder for ungdomsseksjonen ved Hamar politistasjon.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

I vinter ble det avdekket cannabis-bruk blant et titalls elever på Børstad Ungdomsskole i Hamar.

- De er barn, og burde skånes for slikt, sier pappa Leif H. Kobbeltvedt som er nestleder i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Ajer.

I kveld arrangerer de allmøte for å forebygge rusbruk.

Frykter en ny kultur

I fjor ble 160 hamarungdommer tatt for bruk og besittelse av narkotika. Hele 17 av disse var under 15 år.

- De som blir tatt har ofte liten, eller ingen forståelse av at cannabis-bruk både er straffbart og kan gi store sosiale konsekvenser, sier Arne Wiggo Rognås leder for ungdomsseksjonen ved Hamar politistasjon.

Han forklarer at bruken av narkotika, og da spesielt cannabis, foregår blant yngre og yngre ungdommer i Hamar regionen.

- Vi er veldig redde for at det skal feste seg en kultur der narkotikabruk er alminnelig.

Fatale konsekvenser

I sammen med Rektor på Børstad Ole Christian Hem, psykiatrisk sykepleier Jan Aasen og leder av Café UNO Linn Sigurdsen skal politiet dele sine erfaringer med de foresatte.

- Det er sånn at den viktigste jobben, når det gjelder dette temaet, ligger hos foreldrene, forklarer Rognås.

Noe psykiatrisk sykepleier Jon Aasen er enig i.

- De unge hjernene er sårbare for alle typer giftstoffer, og det må foreldrene få barna til å forstå.

Han forklarer at narkotika-bruk gir konsekvenser, og spesielt for ungdom.

- Modningen kan stoppe opp, og hjernens utvikling bremses. Noe som medfører dårlig konsentrasjon og hukommelse, og dermed ingen fullført skolegang.

10.klassinger

Fra venstre: Herman Unneberg, Sander Hustad, Elise Kronberg og Gina Viken fra 10.trinn på Ajer. De vet alle om noen som har brukt narkotika.

Foto: Elise Vigeland Øyhovden

Tror godt om egne barn

- Foreldre er nok litt blåøyde, Ajer-elevene, Elise Kornberg, Gina Viken, Herman Unneberg og Sander Hustad er samstemte.

Men de vet også at foreldre ønsker å bry seg.

- De prøver jo å følge med, legger Unneberg til.

Og nettopp det er det viktig at de voksne gjør, bekrefter Aasen.

- I første omgang trenger det ikke å være synlig at en ungdom velger å ruse seg. De kan være kvikke og spreke, sier han og legger til at disse ungdommene er i en svært tidlig fase av sin ruskarriere.