Nærmere 70 ulver registrert i Norge

En ny statusrapport fra ulveovervåkinga viser at det er registrert 67–70 ulver i Norge så langt i vinter. Bestandsmålet om tre ynglinger er ikke nådd.

Ulv

BESTANDSMÅL: Det er registrert nærmere 70 ulver i Norge så langt i år, men bestandsmålet på tre årlige helnorske ulvekull er ikke nådd.

Foto: Colorbox

Vinterens bestandsovervåking av ulv pågår fortsatt og det er til nå påvist nærmere 70 ulver her i landet. 34–37 av ulvene er kun observert i Norge og minst 32 ulver er påvist i revir på begge sider av svenskegrensa, ifølge Rovdata.

– Det er i tillegg påvist at en ett år gammel ulv fra Julussareviret i Østerdalen har vandra ut og er registrert både i Finnmark og på finsk side av riksgrensa, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata til nettsiden.

Ulvene i Skandinavia er overvåka siden 1. oktober 2014 gjennom sporing på snø og DNA-analyser av biologiske prøver.

Ikke nådd bestandsmål

Det er påvist ett ulvekull i hver av de helnorske revirene Letjenna og Julussa i Hedmark. Disse ligger i Elverum, Åmot og til dels Stor-Elvdal.

Bestandsmålet på tre årlige ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, som Stortinget har slått fast, er så langt ikke nådd.

Letjenna ligger i sin helhet innenfor ulvesona, mens ulvene i Julussa har brukt et område som ligger delvis innenfor og delvis utenfor sonen.

– Ytterligere sporinger og DNA-analyser vil kunne avklare om det ble født valger i andre helnorske revir i fjor, sier Kjørstad til Rovdata.

ulv

FLERE: Det er påvist to ulvekull i Hedmark så langt i år.

Foto: Franck Delhomme / Franck Delhomme

Flere kull

Det er en liten mulighet for at det revirmarkerende ulveparet i Mangenreviret, i grenseområdet mellom Akershus og Hedmark, fikk valpekull i fjor sommer. Dette er noe ytterligere sporing og DNA-analyser vil kunne avsløre.

I Østmarkareviret ved Oslo er det fortsatt ingen tegn eller ulvetispa i paret som etablerte seg og fikk valpekullher i 2013. Det er lite sannsynlig at det ble født et ulvekull i dette reviret i fjor, skriver Rovdata.

Det er påvist at det ble født tre ulvekull i grenserevirene Rotna, Slettås og Hærsjøreviret i fjor sommer. Disse revirene har utbredelse på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.

Dersom du observerer ulv eller spor fra ulv, kan du være en viktig kilde til informasjon i bestandsovervåkinga. Dette kan du melde fra til Statens naturoppsyn.