Hopp til innhold

Koronakrisa har ført til råkjøring

UP har færre kontroller og det er færre biler på veiene. Men i enkelte uker har likevel UP beslaglagt dobbelt så mange førerkort som i fjor.

FARTSKONTROLL UP: enkelte uker under koronakrisa har UP beslaglagt nær dobbelt så mange førerkort som poå samme tid i fjor, selv om UP hadde færre kontroller og det var mindre trafikk på vegene.

FARTSKONTROLL UP: Under koronakrisa har UP enkelte uker beslaglagt nær dobbelt så mange førerkort for råkjøring, som på samme tid ifjor. Samtidig har det vært færre kontroller og mindre trafikk.

Foto: Utrykningspolitiet (UP)

– Det er bekymringsfullt at farten øker hos enkelte sjåfører på norske veger under korona-krisa, sier sjef for Utrykningspolitiet (UP), Steven Hasseldal.

Han viser til at fart og faren for alvorlige ulykker henger tett sammen. I 2018 var høy fart medvirkende årsak til over 40 prosent av trafikkulykkene i Norge.

Steven Hasseldal

UP-SJEF; Under koronakrisa har UP enkelte uker beslaglagt nær dobbelt så mange førerkort for råkjøring, som på samme tid ifjor, sier UP-sjef Steven Hasseldal

Foto: Birger Kjølberg/NRK

I disse koronatider er sykehusene og helsevesenet nok belasta, sier UP-sjefen.

Når Norge er lammet av denne pandemien, bør råkjørerne ha enda dårligere samvittighet enn ellers, mener han.

– Det vitner om uansvarlighet å kjøre slik at du sjøl eller andre kan bli alvorlig skadd i den situasjonen vi står i.

Én aldersgruppe skiller seg ut

UP-sjefen bekrefter overfor NRK at i enkelte uker under koronakrisa, så har etaten beslaglagt nær dobbelt så mange førerkort som i de samme ukene ifjor.

Dette gjelder blant annet de to ukene rett etter påske, uke 16 og 17.

UP's kontroller er gjennomført på Europa- og riksvegene, de vegene etaten skal konsentrere seg om.

Det er særlig én aldersgruppe som skiller seg ut på statistikken.

– Vi ser særlig at flere unge sjåfører har latt seg friste til å tråkke ekstra hardt på gassen, sier UP-sjefen.

Kjeder seg

Hasseldal sier at begrunnelsen hos råkjørerne kan være at de har kjedet seg, og at de trenger utløp for dette under den spesielle tida vi er i.

Han mener at dette ikke er en god måte å gjøre det på.

– Enkelte av de unge sjåførene ser nok på vegen som et fristed - på godt og vondt,sier Dagfinn Moe, trafikkforsker på Sintef i Trondheim.

Dagfinn Moe, trafikkforsker Sintef

TRAFIKKFORSKER; Enkelte unge sjåfører ser på vegen som fristed på godt og ondt, også under koronakrisa med mindre trafikk og bedre plass, sier trafikkforsker Dagfinn Moe i Sintef.

I mange år har han blant annet jobbet med trafikkulykker der unge sjåfører er innblandet.

– Vi har ingen konkret studie av kjøreadferd i en slik tid vi nå er i, sier Moe.

Men han legger til at noen unge sjåfører kan la seg friste av fart og spenning nå.

Oversikten hos UP viser at det ikke er tatt flere råkjørere totalt i disse ukene under koronakrisa, men at flere enn ellers er tatt i veldig høy fart.

Politiet landet rundt hatt flere eksempler på at sjåfører har vært ekstra tunge på gassen under korona-krisa.

God plass på vegene

Korona-tiltak og -restriksjoner har gitt mindre biltrafikk på vegene. Flere har hjemmekontor, og inntil uka etter påske fikk ikke folk reise til hytter og fritidsboliger.

Tellinger fra Statens Vegvesen viser at biltrafikken gikk kraftig ned på mange veger landet rundt.

Et eksempel er E6 ved Gardermoen. I april i fjor passerte det over 21 000 kjøretøy på ett tellepunkt her. Nå i april ble det registrert noe under 5 000 kjøretøy på samme tellepunkt.

Hensynsløs kjøring

– Det er trist at enkelte sjåfører utnytter at det er mer plass på vegene våre nå og ikke overholder fartsgrensene, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg.

Flere sjåfører ser ikke ut til å skjønne alvoret de utsetter både seg selv og andre for, når de råkjører slik de gjør, legger Trømborg til.

– Det er rett og slett hensynsløst.

Ingrid Trømborg

TRYGG TRAFIKK;Det er rett og slett hensynsløst å opptre i trafikken slik mange sjåfører gjør, sier Ingrid Trømborg, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Hun er glad for at UP har klart å gjennomføre trafikkontroller også under koronakrisa, til tross for redusert kapasitet.

UP har hatt færre kontroller enn vanlig på denne årstida, fordi mannskaper har måttet bistå andre politidistrikt med blant annet grensekontroller.

Likevel må altså flere bidra inn i statskassa med bøter, og blitt fotgjengere, etter å ha kjørt for fort.