Nå skal sykehusdebatten i Innlandet avgjøres

I dag legger sykehusdirektør Morten Lang-Ree fram sitt forslag til organisering av framtidas sykehus i Innlandet. Et av alternativene er et nytt storsykehus.

Gjøvik sykehus

Skal Gjøvik og de andre sykehusene bestå, eller skal de slås sammen? I dag kommer sykehusdirektøren med sin instilling.

Foto: Dag Kessel / NRK

Morten Lang-Ree

Morten Lang-Ree

Foto: Sykehuset Innlandet

Debatter om framtidas sykehusstruktur i Hedmark og Oppland har pågått i mange år. Aksjonsgrupper for og mot rasjonalisering, flytting og spesialisering har vært en del av hverdagen. Sykehuset Innlandet har jobbet med dette siden foretaket ble etablert i 2003.

– Dette har vært en lang og krevende prosess, sier administrerende direktør, Morten Lang-Ree.

I dag legger han frem tre alternativer til organisering for styret:

  • Det første alternativet er å videreføre strukturen slik den er i dag.
  • Det andre alternativet er å redusere antall akuttsykehus i Mjøsregionen slik at det blir ett akuttsykehus i hvert fylke.
  • Det tredje alternativet er å etablere ett nytt akuttsykehus og storsykehus for hele Innlandet nær fylkesgrensa mellom Hedmark og Oppland.

Når direktøren i dag legger fram disse forslagene, kommer han også til å si hvilket alternativ han foretrekker.

Ny debatt

Dermed er det duket for nok en runde med debatter og dragkamper.

– Nå legger vi fram et høringsdokument og da ønsker vi en bred diskusjon. Både i forhold til hva ansatte internt i sykehuset ønsker, hva pasientorganisasjonene ønsker og hva befolkningen ellers ønsker. Vi ser for oss en åpen og fri diskusjon i forhold til hva man ønsker seg av framtidig struktur, sier Lang-Ree.

Høringsprosessen skal foregå fram til midten av mai. I juni skal styret treffe vedtak om en modell.

Ønsker storsykehus

Leder i brukerrådet for Sykehuset Innlandet, Trond A. Hilmersen, ønsker nytt storsykehus fordi han mener det er best for pasientene.

– Det er mange årsaker til det. Innføringen av samhandlingsreformen nødvendiggjør en omfattende omstilling både i sykehusene og i kommunene.

Han peker på at hver fjerde pasient i Innlandet i dag blir sendt til Oslo, mens han mener at de aller fleste burde bli behandlet her.

– Handler også om arbeidsplasser

Kampen for å beholde sykehus i sin kommune handler like mye om arbeidsplasser som hva som er best for pasienten, mener sykehusaksjonist Størk Hansen fra Gjøvik.

– Dette dreier seg også om arbeidsplasser og infrastruktur. Det de er i ferd med å vedta, hvis det blir storsykehus, er en ny by på lang sikt, sier han.