Nå skal Norges farligste yrke undersøkes

TRETTEN(NRK): Visste du at det å være bonde er det farligste du kan være her i landet? En firedel av alle dødsulykker i norsk arbeidsliv skjer nemlig i landbruket. Nå skal det undersøkes hvorfor.

Bonde Lars Rinheim

FARLIG YRKE: Bonde Lars Rinheim fra Tretten i Øyer kommune har Norges farligste jobb.

Foto: Even Lusæter / NRK

En av tre ulykker i landbruket skyldes flytting av husdyr. Resten av ulykkene kommer av bruk av teknisk utstyr, ifølge Kvalitetssystemet i landbruket (KSL).

Stress en viktig årsak

Bare tre prosent av norske arbeidstakere jobber i landbruket. Likevel skjer altså en firedel av alle dødsulykker i norsk arbeidsliv nettopp i dette yrket. Kvalitetssytemet i landbruket (KSL) vil nå de stygge tallene til livs. HMS-kontrollør Svenn Arne Schei mener stress har en stor del av skylda for alle ulykkene.

– Bøndene har mye å gjøre, og kanskje går det ut over sikkerhetsfokuset på egen helse og egen kropp mot slutten av en lang arbeidsdag. Så det handler nok litt om å ta litt flere pauser, tenke litt mer på seg selv og å være fokusert, sier Schei.

Bjørn Austad Hvaleby er fagsjef i KSL. Han sier at bøndene ofte tar skylda for ulykkene selv. De aksepterer at det er ulykker i landbruket på en helt annen måte enn andre yrkesgrupper ville ha gjort.

Bonde Lars Rinheim og fagsjef Bjørn Austad Hvaleby

UNDERSØKER BONDEYRKET: Bonde Lars Rinheim på Tretten (t.v.) får besøk av fagsjef Bjørn Austad Hvaleby i KSL.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Ulykker som klemskader, beinbrudd og liknende ville aldri ha blitt akseptert tilsvarende i for eksempel oljebransjen. En bonde bare godtar at slik er det bare. Vi må regne med at noe skjer.

Særlig farlig å flytte store dyr

Lars Rinheim er en av bøndene i Sør-Tretten samdrift i Øyer kommune. Han er glad for å få besøk av folkene fra Kvalitetssystemet i landbruket. Rinheim mener det er viktig å sjekke arbeisforholdene til bøndene.

– Små, gamle fjøs krever mer manuell handtering enn et moderne storfjøs. Og eldre brukere sliter mer med de fysisk krevende arbeidsoppgavene. Her i storfjøset vårt ser du at både foring og mjølking er automatisert, sier Rinheim.

Bonden fra Tretten forteller at de ofte omgås store og tunge dyr:

Nysgjerrig ku

FRA NRK FJOS: Nysgjerrig ku

Foto: Dariusz Bruhnke

– Derfor er det viktig å opptre på en rolig og trygg måte, slik at en unngår stressa situasjonar. Og når en skal handtere store og tunge dyr, er det viktig å være flere. Det kan være sjebnesvangert å drive alene. Vi har hatt ei ulykke her i forbindelse med flytting av okser, så det sitter i meg, sier bonden.

Viktig med kontroller

Både Lars Rinheim og kontrollørene fra KSL mener det er svært viktig med økte kontroller og undersøkelser av arbeidsforholdene i landbruket. Rinheim sier det er viktig å spille med åpne kort.

– Vi har ikke noe å være skamfulle over i denne næringa. Vi står for det vi driver med. Men vi må bli bedre på HMS-arbeid, understreker både bonden og kontrollørene.

Flere saker fra Innlandet