Nå kommer nierfotballen

Kortere baner og færre spillere på laget. Slik skal norske fotballspillere bli bedre og frafallet i sporten stanses.

Fotball

Flere fotballkretser innfører den såkalte nierfotballen som et tilbud til de yngste ungdommene i aldersklassene 13 og 14 år.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er alltid motstand mot endringer. Jeg husker hvordan det var da sjuerfotballen kom

Stig Inge Bjønebye

En rekke fotballkretser rundt om i landet er i ferd med å innføre en ny variant av ballsporten. Såkalt nierfotball foregår på kortere baner, og hvert av lagene har kun ni spillere på banen av gangen.

Spillformen skal særlig være et tilbud til de yngste ungdommene i aldersklassene 13 og 14 år, og i mars vedtar Fotballtinget sannsynligvis nierfotball som ny standard.

– For meg er det ganske logisk at man tilpasser banestørrelsen etter alder og modning. En 13-åring som plutselig skal spille på en stor elleverbane opplever ikke å få press på seg. Dersom man skal utvikle seg som fotballspiller, så må man ha et tilpasset press i forhold til tid og rom på banen, sier utviklingsleder i Norges Fotballforbund, Stig Inge Bjørnebye.

Vedtak på Fotballtinget

NRK har vært i kontakt med samtlige ledere i landets fotballkretser, og et klart flertall mener Fotballtinget i mars vil vedta å innføre nierfotball fra neste år.

– Overgangen til en stor elleverbane oppleves som vanskelig for mange som tar steget opp fra barnefotballen. Kanskje merkes det spesielt blant jentene som ikke har like mye fysisk kraft som guttene. Med nierfotball blir det en enklere og mer naturlig overgang, sier daglig leder Bjørn Nybu i Indre Østland fotballkrets.

Indre Østland Fotballkrets organiserer fotballen i Hedmark og Oppland og innfører allerede denne sesongen nierfotball som obligatorisk for jentene i 14-årsklassen. Til sammen 11 av 18 fotballkretser vil tilby en eller annen form for nierfotball kommende sesong, viser ringerunden NRK har gjort.

– Vi tror dette kan medføre at flere bygder og småsteder klarer å stille lag. Sånn sett kan det bidra til at flere fortsetter med fotball, sier Bjørn Nybu.

Banestørrelsen skaper strid

Skeptisk til nye fotballregler

– Helt logisk

Et forslag om å innføre obligatorisk nierfotball skal altså opp på forbundstinget 7. – 9. mars. Dersom forslaget blir vedtatt vil det gjelde for ungdom i årsklassene 13 og 14 år fra og med sesongen 2015.

Stig Inge Bjørnebye

Utviklingssjef Stig Inge Bjørnebye i Norges Fotballforbund vil gjerne at norske ungdommer får spille nierfotball.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Utviklingssjef i Norges Fotballforbund, Stig Inge Bjørnebye, har jobba helhjerta for å få innført nierfotball. Bjørnebye poengterer at innføring av nierfotball for ham handler mye om å få til en bedre spillerutvikling for dem som er i tidlig ungdom.

– Norge var blant de første som innførte sjuerfotball i barnefotballen. Det ble et ramaskrik. Men etter hvert har vel de fleste sett at det var lurt. Mange land fulgte etter oss. Og nå har de andre delvis gått forbi. I Belgia har de åtterfotball, Danmark har hatt nierfotball lenge, Frankrike kjører nierfotball og til og med England er nå på trappene til å innføre dette, forteller han.

Det er kun overambisiøse foreldre og dårlig skolerte trenere som eventuelt kan være mot dette

Vegard Skogheim, trener HamKam

Regner med motstand

Utviklingssjefen tror det kommer til å bli debatt rundt innføringen av nierfotball, og ser ikke bort fra at det kan bli høy temperatur.

– Ja, jeg regner med å få motstand. Det er en del mennesker som fortsatt mener at elleverfotball er den eneste rette måten å spille på. Det er alltid motstand mot endringer. Jeg husker jo som sagt hvordan det var da sjuerfotballen kom, sier han.

Norges Fotballforbund har innhentet erfaringer fra flere land der man allerede praktiserer nier- eller åtterfotball i ungdomsårene før spillerne begynner med elleverfotball. Bjørnebye sier det er flere ting man må diskutere rundt en ny organisering. Blant annet tror han det kanskje må gjøres en differensiering mellom jenter og gutter.

– Ideelt sett, ut fra fag, ville det vært en tanke å differensiere mellom gutter og jenter, først og fremst ved at gutter spiller elleverfotball tidligere. Men vi ser på mulige justeringer, slik at kretsene kan tilby elleverserie på øverste nivå for 14-åringer, forteller Bjørnebye.

I sin aktive karriere spilte han for blant annet Kongsvinger, Rosenborg og Liverpool, foruten å være en klippe på landslaget i Drillos storhetstid.

Bjørnebye, som også har trent Start, mener at de spillerne som har kommet lengst i sin utvikling også vil kunne bruke hospiteringsordninger i klubbene slik at de får et tilbud som passer dem.

HamKam-trener jubler for nierfotball

En av Norges beste fotballspillere i sin tid, Vegard Skogheim, som i dag er trener i HamKam, mener nierfotball er utelukkende positivt.

Vegard Skogheim

HamKam-trener Vegard Skogheim sier de beste klubbene i Europa spiller nierfotball, og han mener Norge allerede henger etter i utviklingen.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Nierfotball er veldig bra. Det gir mange ballberøringer og utvikler et hurtigere spill. For de aller fleste er overgangen til elleverbane for stor. De som eventuelt tar overgangen, som ofte er fysisk robuste ungdommer, kan hospitere i eldre årganger, sier Skogheim.

Selv ble Skogheim tidlig proff i tyske Werder Bremen, og han sier at nierfotball er etablert i resten av Europa for lenge siden. HamKam-treneren har sjøl vært på studietur til klubben som kalles Europas beste talentfabrikk – nederlandske Ajax.

– Der spiller talentene nierfotball, og det har vært en suksess. I dag spiller 69 spillere som har vært i Ajax-systemet i andre klubber ute i Europa. Og der sverger de til nierfotball, sier Skogheim.

Han mener Fotball-Norge bør innføre nierfotball ved første anledning, og sier han ikke har en eneste motforestilling.

– Det er kun overambisiøse foreldre og dårlig skolerte trenere som eventuelt kan være mot dette. Jeg ønsker det hjertelig velkommen, men i forhold til Europa er vi for seint ute, slik vi var med Bokløv-stilen i hopp og skøyting i langrenn. Hverken bredde eller de som ønsker å satse taper på nierfotball. Elleverfotball er taktisk utfordrende, og 13-14-åringer skal trene mottak, medtak og pasninger i stedet for å tenke taktikk, sier Skogheim.

Vellykket prøveordning

Trøndelag var en av fotballkretsene som allerede i fjor gjennomførte en prøveordning med nierfotball for jenter i 14-årsklassen. Ifølge klubbutvikler Tommy Bang-Larssen har tilbakemeldingene vært overveiende positive.

– Vi gjennomførte en liten spørreundersøkelse blant de klubbene som var med. Tilbakemeldingene var hovedsakelig gode, og de aller fleste synes dette hadde vært bra. Og så har det så klart vært noen som har ment noe annet. Vi har også fått tilbakemeldinger om noen praktiske utfordringer, opplyser han.

I evalueringen fra Trøndelag svarte 3 av 4 klubber at de synes erfaringene med nierfotball hadde vært helt eller delvis positive. Rundt 20 prosent av klubbene svarte at de ikke synes det hadde vært positivt.

I kommentarene oppga flere at det var problemer knyttet til hvor store banene skulle være, og etterlyste et felles regelverk. Også størrelsen på målene, altså om man skal spille med sjuermål eller store ellevermål, var et tema som ble trukket fram.

– Vi kommer til å sette opp alle nierkampene på elleverbane i 2014. Da skal det spilles fra 16 meter til 16 meter og med en innsnevring i bredden. Dette grepet gjør vi nettopp på grunn av tilbakemeldingene fra fjorårets sesong, opplyser Tommy Bang-Larssen.

Se video:

Alt tyder på at obligatorisk nierfotball for ungdom blir innført fra neste år. I dag går 13-åringene rett fra sjuer til ellever-fotball. Men et flertall av kretsene ønsker å myke opp overgangen.

Flere fotballkretser ønsker å myke opp overgangen fra sjuer- til elleverfotball for 13-åringene.