Nå kan du få deg en skikkelig bjørnemiddag

Fem bjørner er allerede felt i Hedmark i sommer. Nå er Fylkesmannen i Hedmark redd for å brenne inne med kjøttet, og oppfordrer derfor folk til å prøve bjørnekjøtt.

Bjørn skutt innenfor rovviltgjerde

Så mange bjørn er skutt til nå i sommer at Fylkesmannen i Hedmark er redd for å brenne inne med bjørnekjøtt.

Foto: Ole Petter Blestad

Bjørnekjøtt

Bjørnekjøtt skal smake godt på grillen.

Selv om vi bare så vidt har passert midten av juli, er allerede fem av seks bjørner i kvota for skadefellingsbjørn fylt opp i Hedmark. Det har ført til en litt uvanlig problemstilling for Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark.

– Bjørner som blir felt på betinget skadefelling tilfaller Viltfondet. Fylkesmannen får da i oppdrag å selge kjøttet fra disse bjørnene. Det har stort sett gått bra, men i år har vi fått flere skrotter inn for salg enn vi normalt har hatt, sier rådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannen.

Nå oppfordrer han interesserte til å ta kontakt med Fylkesmannen i Hedmark for å få kjøpt bjørnekjøtt.

120-150 kroner kiloen

Normalt selger Fylkesmannen bjørnekjøttet for mellom 120 og 150 kroner kiloen.

– Vi mener at det er relativt rimelig, men vi vil så klart ha en høyest mulig pris. Blir det mange interesserte, så vil det være den som byr høyest som får kjøttet, sier Sørensen.

Han har selv smakt bjørnekjøtt:

– Det har en veldig utpreget viltsmak, så jeg tror kanskje det er greit med akevitt til, er hans tips til den eksotiske middagsretten.

Kvota kan bli økt

All bjørnejakt i Hedmark blir stanset inntil videre dersom én bjørn til blir skutt i sommer. Grunnen er at man da har fylt kvota på bjørner som kan felles på grunn av skader på sau. For øyeblikket pågår det bjørnejakt i sauebeiteområder både i Rendalen og Kongsvinger.

Hvis den sjette bjørnen faller blir det ikke gitt noen nye fellingstillatelser før Direktoratet for naturforvaltning har utvida kvota i Hedmark.

– Når og hvis det blir felt en bjørn til på skadefelling, så vil all pågående skadefelling stanse. Fylkesmannen må da ta kontakt med Direktoratet for naturforvaltning for å søke om en utvidet kvote på skadefelling, sier Ståle Sørensen.

Direktoratet har godtatt totalt 10 bjørnefellinger i Hedmark i sommer, men fire av disse er forbeholdt lisensjakta på bjørn som starter 21.august. Sørensen tror disse fire kan bli overført til skadefelling, hvis det blir behov for å skyte flere slagbjørner.

Sørensen tror ikke det er flere skader på sau i år enn tidligere år, selv om flere bjørn er felt.

– Hvorfor er det da felt flere bjørner i år enn tidligere sommere?

– Fordi det er blitt mer rutine i fellingsforsøkene. Vi tror at jegerne er blitt bedre. Samtidig kan rovviltforliket ha ført til at det blir gitt noen flere fellingstillatelser, men det har vi ikke telt opp enda, avslutter Sørensen.