Hopp til innhold

Nå blir Gudbrandsdalen «ny»

I helga forsvinner den tunge E6-trafikken fra tettstedene oppover Gudbrandsdalen for godt. Nå starter arbeidene med å skape hyggelige sentrum der E6 gikk.

Framtidas Vinstra

NYE VINSTRA: Vegvesenet planlegger beplantning, opphøyde gangfelt og fartsgrense på 40 gjennom Vinstra. Her fra området ved Sødorptunet.

Foto: Statens Vegvesen / Illustrasjon

Gudbrandsdølene har kjempet for ny vei i lang tid, og lørdag åpner omsider 33 kilometer ny E6 mellom Frya og Sjoa. Motorveien har kostet nesten sju milliarder kroner, og går utenom tettstedene oppover dalen.

Folk i Hundorp, Harpefoss, Kvam og Vinstra har vært vant til rundt 6000 passerende kjøretøy hver dag, både privatbiler og tungtransport. I helga blir det stille.

Det skaper stor bekymring hos næringslivet, men samtidig er håpet at tettstedene kan få et nytt liv etter E6.

Framtidas Hundorp

HUNDORP: Slik blir det i Hundorp. Vegvesenet bygger det som på sikt kan bli et torg midt i den gamle E6-traseen.

Foto: Statens vegvesen / Illustrasjon

Håper på trivelige sentrum

I januar ble dølene invitert til å komme med ideer til framtidas sentrum i de fire tettstedene. I november ble planene vedtatt i Frons-kommunene, og i mai starter arbeidene.

Det skal brukes 120 millioner kroner på å bygge om den gamle E6-traseen. Det blir plantet trær, bygd nye kryss og opphøyde gangfelt. Det blir fartsgrense på 40 kilometer i timen.

Det skal bli tryggere og hyggeligere for myke trafikanter når den tunge, støyende og forurensende trafikken forsvinner.

Peter Butenschøn

GIR MULIGHETER: Peter Butenschøn, som er rådgiver i byplanlegging, mener tettstedene i Gudbrandsdalen nå gis store muligheter til å utvikle seg.

Foto: NRK

– Vi håper at folk kommer til å bruke tettstedene sin mer nå som trafikken er vekk og det blir triveligere sentrumsområder, sier Kjersti Sollerud Meland, planprosessleder i Statens vegvesen.

Peter Butenschøn, ekspert i byplanlegging, har vært med i planleggingen. Han mener E6 har vært en barriere i disse tettstedene.

– Veien har tatt grovt til seg i mange år. Her kan det bli butikker, kafeer og boliger inne i sentrum, slik at folk får mer med hverandre å gjøre og at de ikke bare sitter i bilen sin og i privatboligen sin, sa Butenschøn til NRK i januar.

Tv-innslag (januar 2016): Samler ideer til utvikling av tettstedene

Ingvild Selfors

BEKYMRET: Ingvild Selfors ved Vertshuset Sinclair er usikker på om de klarer seg i framtida uten E6-trafikken som nærmeste nabo.

Foto: NRK

Bekymret for framtida

Men ikke alle er glade for at veien legges om, selv om de blir kvitt den støy og forurensing i sentrum.

– Det blir nokså stille her, dessverre. Folk kjører ikke innom Kvam, vet du. Jeg er pessimistisk for bedriftene her, sier Petter Øybrekken i Kvam.

På kjente og tradisjonsrike Vertshuset Sinclair, helt inntil den gamle E6-traseen gjennom Kvam, er de usikre på framtida. Familien Selfors har drevet stedet i 44 år, men vet ikke hvordan det skal gå nå.

– Det blir spennende de neste ukene framover nå. Men at det blir stor forskjell er helt sikkert. Det blir roligere, sier daglig leder Ingvild Selfors.

Framtidas Kvam

KVAM: Den lange, rette strekningen gjennom Kvam kan få nytt liv.

Foto: Statens vegvesen / Illustrasjon

Flere saker fra Innlandet