Nå blir det «smuglerkameraer» langs hele grensen

Et prøveprosjekt med kameraovervåkning langs grensene har gitt solide resultater for Tollvesenet. Nå blir det kameraovervåking fra Finnmark til Østfold.

Morten Nystuen

Seksjonsleder i Tolletaten i Kongsvinger, Morten Nystuen, sier tolletaten blir mer effektiv med kameraer på grensene.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

De neste årene skal det monteres kameraer på veier langs hele den norske innlandsgrensa, fra Finnmark til Østfold. Kameraovervåkingen startet opp som et prøveprosjekt sommeren 2015 i Hedmark og Østfold, med ambisjoner om å få bedre oversikt over smuglertrafikken.

– Bakgrunnen er et vedtak som kom nå i 2016, om at tollvesenet skal bruke såkalte skiltlesende kameraer langs hele grensen vår, samt på utenlandske fergeterminaler. Dermed vil vi bygge ut hele grensen, sier prosjektleder i Tollvesenet, Svein Rustad.

Kan se trafikken elektronisk

Det var Glåmdalen som først meldte nyheten om den omfattende satsingen som nå er på trappene.

Rustad sier hensikten er at politiet skal få kontroll over overganger også når man ikke har mannskap ute.

Tollvesenet på Svinesund

SVINESUND: Det skal ikke lenger være nødvendig å være fysisk til stede på grenseovergangene for å kartlegge trafikken. Innen få år kan over 200 kameralokasjoner være på plass. Her er Tollvesenet på den mest kjente grenseovergangen her til lands, ved Svinesund.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Det vi ønsker å oppnå er at tollvesenet skal ha en tilstedeværelse på alle grenseoverganger. Også når vi bemanningsmessig ikke er fysisk til stede, så er vi iallfall elektronisk til stede, ved at vi kan se trafikken.

Pengene er bevilget over statsbudsjettet, og hele det politiske apparatet er inne i bildet.

Stor økning i antall beslag

Ved flere av grenseovergangene har det vært en økning på over 50 prosent i antall beslag siden kameraer kom opp.

– Det har gitt veldig gode resultater, særlig ved de ubemannede grenseovergangene, etter at prosjektet startet opp, sier prosjektleder Rustad.

Han anslår at det vil bli 200–250 kameralokasjoner langs hele norskegrensen og ferjeleiene.

– Det skal utredes for å finne egnede lokasjoner, så vil de bygges ut og settes i produksjon fortløpende.

Les også:

Etterlyser mer midler

Seksjonsleder i tolletaten i Kongsvinger, Morten Nystuen, er ikke i tvil om at rikssatsingen vil gi en bedre tolletat.

Diverse beslag gjort av tollere i Kongsvinger 1. halvår 2015

BESLAG: Her er noen av Tollvesenets funn i Kongsvinger 2015. Etter at det kameraovervåking langs grenseovergangene i Hedmark har man sett økning i beslag på over 50 prosent.

Foto: Tollvesenet

– Vi har i prøveprosjektet hatt en formidabel økning i narkotikabeslag og mellom en dobling og tredobling i beslag av andre varer. Tolletaten blir mer effektiv, det er lettere å velge ut de rette objektene.

Han sier at kameraene i seg selv ikke er nok, man må ha folk til å rykke ut også.

– Man må ha en kombinasjon av kameraer, nødnett og utrykningskjøring, og kontrolltaktisk tenkning. Kameraene i seg selv stopper ingen.

Han er derfor spent på hvor mye midler man vil få bevilget fremover.

Investerer 130 millioner

Finansminister Siv Jensen sier Tolletaten skal investere over 130 millioner kroner i kamerautstyr i 2016-2019, for å dekke alle kjørbare grenseoverganger.

– Samtidig skal etaten i 2016 ansette 45 nye tolltjenestemenn for å styrke etatens mobile kontrollvirksomhet. Disse skal blant annet kontrollere kjøretøy som er fanget opp av kamerasystemene, sier Siv Jensen.

Det skal bli døgnbemanning på Svinesund og Ørje, flere mobile kontrollpatruljer og en kraftig styrket etterretningskapasitet, i følge finansministeren.