Myki vil ha mer

– Det er på høy tid at bøndene får lønn på linje med en vanlig årsinntekt, sier leder i Hedmark Bondelag Einar Myki. Bondeorganisasjonene krever 2,2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør.

Einar Myki

Leder i Hedmark Bondelag Einar Myki.

Foto: Frode Meskau / NRK

Det sier Einar Myki som legger et sterkt press på Regjeringen når de legger frem sitt tilbud i starten av mai.

– Jeg forventer at Regjeringen kommer med et godt tilbud, at de har god forhandlingsvilje og at de følger opp de gode ambisjonene i Landbruksmeldingen.

Kravet til Regjeringen som ble lagt frem fredag er på 2,2 milliarder, og gir grunnlag for en inntektsvekst på i overkant av 50.000 kroner per årsverk.

I dag har bøndene en årlig inntekt på under 300.000 kroner i gjennomsnitt. Målet er å ha i havn forhandlingene innen 16. mai.

– På høytid

Einar Myki mener kravet er høyt sammenlignet med hva andre yrkesgrupper forventer å få i lønnsoppgjøret i 2013, men at dette vil være med på å tette inntektsgapet.

– 50.000 kroner høres jo mye ut, men samtidig ligger jo jordbruket så langt etter i inntekt at dette er et høyst nødvendig og svært viktig krav.

Kravet i år er 0,4 milliarder lavere enn i fjor da bondeorganisasjonene krevde 2,6 milliarder kroner. Dersom årets krav går gjennom vil prisene på kjøtt, egg og meieriprodukter øke med en halv prosent.

Mer mat og mer sikkerhet

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag

Merete Furuberg, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag.

Foto: Morten Holm / NTB-Scanpix

– Dette betyr så mye! Dette gjør at vi får økt matproduksjon og bedre matsikkerhet for vårt folk. Samtidig som kravet gjør at flere bønder vil fortsette i landbruket og at flere unge rekrutteres inn.

Det sier leder i Norsk bonde- og småbrukarlag Merete Furuberg som la frem kravet på pressekonferansen i Oslo fredag formiddag.

– Vi tar målsettingene i Stortingsmeldingen på alvor. Så får vi håpe Regjeringen følger opp.

Les også: