Nye tips om ulovlig ulvejakt

Politiet sier de har fått nye opplysninger som viser at det har foregått mye ulovlig jakt på ulv både i Hedmark, Akershus og Østfold.

Ulv skutt i Rendalen 6.2.2014

VIL SKREMME: Politiet mener det foregår mye ulovlig ulvejakt i flere fylker. Først var det forskerne i Skandulv-prosjektet som mente om lag halvparten av all ulv som dør i Norge, blir drept i ulovlig jakt. Senere har Rovdata kommet med lignende tall. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Statens Naturoppsyn / NRK

Førstestatsadvokat i Økokrim Tarjei Istad, mener det foregår mye mer ulovlig jakt på ulv enn det som har kommet fram i den store saken om ulovlig ulvejakt i Hedmark.

– Ut fra de opplysningene vi har fått gjennom 80-, 90- og 2000-tallet, og som vi også har fått fra ulike steder i Hedmark, Akershus og Østfold nå etterpå, så er det klart at det har foregått ulovlig ulvejakt i stor utstrekning mange steder som politiet ikke har klart å avdekke, sier Istad til NRK.

Vanskelig å bevise

I dag innkalte Økokrim til pressekonferanse i Hamar om tiltalen mot seks jegere i Østerdalen for ulovlig ulvejakt.

Etter ett år med telefonavlytting, ransaking på boliger, undersøkelser av datamaskiner, telefoner og GPS-er mener de å ha bevis mot de seks.

Siktelsen mot fem andre ble henlagt, fordi Økokrim mente bevisene mot dem ikke ville holde i retten. De fem var mistenkt for å ha skutt hannulven i Slettåsflokken i Trysil.

– Henleggelsen etter bevisets stilling betyr ikke at de ikke har gjort det de var mistenkt for, sier Istad.

Mye ulovlig jakt mange steder

For dette er saker der det er vanskelig å finne fellende bevis. Men Istad håper den tiltalen han presenterte i dag skal virke allmennpreventivt, og få tydelig fram at ulovlig ulvejakt er noe man kan bli straffet for.

Tarjei Istad, Økokrim

Tarjei Istad i Økokrim sier de har fått mange opplysninger om ulovlig ulvejakt i flere fylker.

Foto: NRK

– Vårt håp er nå at denne saka skal skremme folk fra å drive med det i framtida, sier han.

Tidligere har forskere i flere sammenhenger slått fast at mange ulver blir drept i ulovlig jakt. Først var det forskerne i Skandulv-prosjektet som mente om lag halvparten av all ulv som dør i Norge, blir drept i ulovlig jakt. Senere har Rovdata kommet med lignende tall.

I år kom forsker ved Høgskolen i Hedmarks avdeling på Evenstad, Kristin Gangås, med en rapport hvor det anslås at mellom 30 og 40 ulver i Norge og Sverige hvert år dør som resultat av ulovlig jakt.

Skarpe fronter

De skarpe frontene mellom ulvetilhengere og ulvemotstandere kom også tydelig til uttrykk da Økokrim i april kom med siktelsen om ulovlig ulvejakt mot 12 jegere i Østerdalen.

Også enkelte politikere har gått langt i å støtte ulovlig jakt på ulv.

Istad legger ikke skjul på at politiet i forbindelse med ulvejaktsaka i Østerdalen i utgangspunktet hadde skjellig grunn til mistanke om flere forhold.

– Etterforskningen viste at noe var det ikke grunnlag for. I andre forhold står bevisene der de sto, uten at det er godt nok grunnlag for tiltale, sier han.

– Det har vært en omfattende etterforskning, med store beslag og mye arbeid. Vi har gjort alt etter beste skjønn og så raskt vi kunne underveis, og nå står vi igjen med denne saka, som er alvorlig i mine øyne, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Tarjei Istad, til NRK.

Flere saker fra Innlandet