Museene får mer penger

Museene får mer penger dersom dagens statsbudsjett blir vedtatt.
Anno Museum, tidligere Hedmark Fylkesmuseum får 2,1 millioner kroner mer i støtte og Mjøsmuseene en økning på 600 000 kroner. Dette for at de skal ta bedre vare på og forvalte kulturhistoriske bygninger, driftsbygninger, og store samlinger. Alt i alt øker driftstilskuddene til museene i Det nasjonale museumsnettverket med 46,7 millioner kroner.