Hopp til innhold

– Dette er en meget alvorlig sak

I dag starter rettssaken mot den 38 år gamle mannen fra Elverum som er tiltalt for flere grove voldtekter av fem kvinner. Han risikerer å bli idømt lovens strengeste straff og forvaring.

Video Voldtekt i Elverum

Mannen filmet to av voldtektene, hvor kvinnene var tydelig neddopet.

Foto: Nyhetsspiller

– De alvorligste forholdene omfatter grove voldtekter mot fem fornærmede. I tillegg er mannen tiltalt for flere tilfeller av vold, tvang og trusler, så dette er en meget alvorlig sak, sier aktor statsadvokat Iris Storås.

I Sør-Østerdal tingrett starter i dag rettssaken mot Elverumsmannen, som er tiltalt for å ha voldtatt fem kvinner fra Elverum, hvor den ene kvinnen er mannens nå avdøde kone.

Sterke bevis mot mannen

Åtte tiltalepunkter beskriver en rekke grove voldtekter, to av dem spesielt grove fordi de er utført med ulike gjenstander samtidig som de ble filmet med videokamera og mobiltelefon.

Voldtektene har foregått fra 2006 fram til 2012 og kvinnene er voldtatt flere ganger.
I de fleste tilfellene hadde han også dopet ned kvinnene på narkotiske stoffer, og det er dette som er grunnlaget for at tiltalte kan bli idømt lovens strengeste straff.

– Enkelte av voldtektene er filmet, og dette gir påtalemyndigheten sterke bevis, sier Storås.

Tiltalte skal også ha truet med å drepe en av kvinnene, en annen ble låst inn på et bad flere ganger. Dessuten er mannen tiltalt for å ha oppbevart bilder av seksuelle overgrep mot barn og for å ha solgt narkotika.

Statsadvokaten har lagt ned forbehold om forvaring på grunn av de særdeles grove overgrepene og fare for gjentakelse.

– Strafferammen for den tiltalte er 21 års fengsel. Vi mener allikevel det er fare for gjentakelse og mener derfor mannen bør idømmes forvaring, forklarer Storås.

Erkjenner ingen straffeskyld

Elverumsmannen erkjenner ikke straffskyld i forhold til de postene som gjelder voldtekt, sier mannens forsvarer, Steinar Jacob Thommasen.

– Han bestrider ikke det man ser på filmene, men det endrer ikke hans oppfatning for skyldspørsmålet.

Thommasen vil ikke gå nærmere inn på mannens forklaring overfor NRK. Han mener også at grunnlaget for at tiltalte skal idømmes forvaring ikke er til stede hvis han blir domfelt.

Fem bistandsadvokater skal også møte i retten hvor det vil bli stilt krav om erstatning til de fornærmede kvinnene.

Det er satt av tre uker til rettssaken i Sør-Østerdal tingrett..

Flere saker fra Innlandet