Mor må betale for voldsdømt far

En Lillehammer-kvinne må betale flere tusen kroner hver måned for at barnet skal få være sammen med sin voldsdømte far.

Vold
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Faren er dømt til å ha tilsyn under samværet med barnet sitt.

Barnevernet sier de ikke hadde kapasitet til å skaffe en tilsynsperson som kunne følge barnet på besøk hos faren, derfor gjorde moren det selv og lønner og betaler reisekostnader for disse personene av egen lomme.

Moren må ut med 1500 til 4500 kroner hver måned, avhengig av hvor lange samværene er.

Verken trygdekontoret eller Lillehammer kommune mener de har ansvar for å hjelpe kvinnen med disse kostnadene.

Truet på livet

Mannen er dømt for voldsbruk mot kvinnen, og hun er tildelt voldsalarm. Eks-samboeren har truet med å ta livet av henne og barna, og er ilagt besøksforbud hjemme hos mor og barn.

Sør-Gudbrandsal tingretten gav moren foreldreretten alene, men gav likevel faren samværsrett en gang hver fjortende dag. Betingelsen var at samværet skal skje under kontinuerlig tilsyn.

Hør saken. Reporter Ole Martin Sponberg.

Reagerer sterkt

Kvinnen har søkt både trygdekontoret og Lillehammer kommune om økonomisk støtte for å betale for kunne gjennomføre det domspålagte tilsynet, men har altså fått avslag begge steder.

Leder i sosialkomiteen på Stortinget, Karin Andersen fra SV, kommer nå til gå videre med denne saken. Hun reagerer sterkt på problemstillingen.

- Det strider mot all rettsoppfattelse når ikke overgriper må betale her, sier Karin Andersen.