Hopp til innhold

Tok monstergjedde i Mjøsa

Se på denne «innlands-krokodillen». Aldri har noen fisket en så lang gjedde i Mjøsa. Monsteret er 131 centimeter langt, og det er nesten norgesrekord.

Rekordstor gjedde i Mjøsa

131 centimeter gjedde. Foto: NINA

Monstergjedda ble tatt i Åkersvika ved Hamar. Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som driver fiskeundersøkelser der. Undersøkelsene er ett ledd i oppdraget fra departementet om å kartlegge den økologiske statusen i Åkersvika.

I mars meldte de at tettheten av fisk fortsatt var lav. Men lengden på fisken er det ikke noe å si på.

Ny Mjøsrekord

Den nye rekordgjedda er seks centimeter lenger enn forrige rekord. Fisken ble

tatt nå nylig.

Fiskeundersøkelser Åkersvika

NINA sjekker fisken i Åksreviika. Foto: NINA

Forrige rekordfisk ble tatt den 2. mai 2011. Da slettet nemlig Jørgen Asplund en av de mest prestisjetunge ferskvannsrekordene i Norge. Den unge storfiskeren fisket med laue som agn ved Stangebrua. Der bet det på en gjedde på utrolige 18,627 kg, 125 cm lang og 66 cm rundt buken, stinn av rogn med andre ord.

Nå er den rekorden slettet.

Også den nye rekordfisken var en hun som hadde gytt. Den ble satt ut igjen etterpå. Og blir enda større.

Mye stor ørret også

Det er ikke bare gjedde i Mjøsa. I Mjøsa blir det nesten årlig tatt ørret på rundt ti kilo, og dette regnes ikke som oppsiktsvekkende stort. Den kjente fiskeribiologen Hartvig Huitfeldt-Kaas som i 1917 utga "Mjøsens fisker og fiskerier" hadde sikre oppgaver over to ørreter på 102,5 cm og 104 cm. Vekten angis imidlertid ikke. Den største han mener å ha sikker vekt på var 18 kg, en ørret som ble tatt på gytevandring opp Lågen i 1870-årene.

I 1930-årene skal det være tatt en ørret på 3 bismerpund og 20 merker som tilsvarer 23 kg! Fra vår tid finnes det også mange betydelige registreringer.

Fra Norgesrekordene som presenteres av Villmarksliv går det fram at det 1. november 1981 ble tatt en ørret på 15,3 kg i Mjøsa. Rekordnoteringene i Villmarksliv omfatter fisk tatt på sportsfiskeredskap og det var Robert Torp fra Ringsaker som tok denne en hustrig høstdag. Dette skriver Fylkesmannen i Hedmark på sine nettsider.

Flere saker fra Innlandet