Moelven satser på toget

I høst har Moelven-konsernet satset stort på tog og har dermed reddet driften ved sine tre sagbruk i Buskerud og Telemark. Her kjøper nå Moelven hele treet mens de før bare var interessert i sagtømmer delen av det. Massevirke blir sendt videre med egne Moelven-tog.

Morten Kristiansen

Moelven-direktør Morten Kristiansen satser stort på tog.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Moelven har gjort avtale med Jernbaneverket om at 400 tog årlig skal frakte ut massevirke og flis fra de tre sagbrukene vest for Oslo og flis fra sagbrukene på Koppang og i Våler i Hedmark. Tre fjerdedeler av transporten vil gå har sagbrukene Moelven har på Flesberg i Numedal, Sokna ved Hønefoss og i Bø i Telemark.

– Kunne ha blitt lagt ned

– Uten disse transportgrepene vil det ha spøkt for framtida for sagbrukene vi har i Buskerud og Telemark, sier dirketør for virkeskjøp i Moelven, Morten Kristiansen. Sagbrukene var truet etter at Sødra Cell la ned driften av Nye Tofte ved Drammen i sommer. Hit gikk mye av massevirke fra Telemark og Buskerud. Og skogeierne vil ikke avvirke tømmer om de ikke får solgt hele treet. Det hele kunne ha stoppet opp. Derfor gjorde Moelven et grep.

Moelven industrier måtte starte med egen tømmerdistribusjon etter at cellullosefabrikken på Tofte i Hurum ble lagt ned tidligere i år.

Moelven med egen tømmerdistribusjon

Kjøper nå hele treet

– Mens vi før kjøpte bare sagtømmer delen av treet , kjøper vi nå hele treet. Massevirke og flis sender vi det meste av til Sverige, mens sagtømmeret tar vi hånd om sjøl, sier Kristiansen. Dermed er det normal drift ved sagbrukene, mens Moelven er blitt en stor eksportør av massevirke og flis, og en jernbaneaktør.

Italienske tog

To italienske, 500 meter lange togsett (22 vogner) skal frakte massevirke og flis over grensa, blant annet til svensk trefiberindustri i Gävle-traktene øst i Sverige. I snitt går det nå et Moelven-tog daglig over grensa.

Gamle spor til heder og verdighet

Gamle jernebanespor inne på sagtomtene, ved de fem sagbrukene dette gjelder, har kommet til heder og verdighet igjen. Morten Kristiansen forteller at det for noen år siden ble diskutert å fjerne sporene etter at de hadde ligget ubrukte og nedgrodde i 10-15 år. Nå er han og Moelven glad for at dette ikke ble gjort.

Langsiktig satsing

Siden det neppe blir aktuelt å sette i gang nye trefiberfabrikker på Østlandet, regner Kristiansen med at Moelven-togene har kommet for å bli. Nå skal de italienske togene også utstyres med Moelven-logoer.

Ikke noe tapsprosjekt

– Det at vi nå kjøper hele treet og egentlig bare har bruk for sagtømmerdelen av det, er ikke noe tapsprosjekt økonomisk, sier Kristiansen. Vi tjener penger på massevirke og flis vi selger videre, tross den lange transporten og satsingen på tog.

Må følge togtabellene

– Utfordringene våre ligger i at togene skal være ferdig fylt opp på sagbrukene til faste tider slik at vi kommer inn på jernebanenettet når det er vår tur. Vi bruker jo noen av landets mest trafikkerte strekninger fra Drammen gjennom Oslo via Kongsvinger til Sverige og da må vi følge togtabellene nøye, sier Kristiansen.