Mjøsa steget 17 cm på et døgn

Likevel er trolig den største flomfaren for det meste av Innlandet nå over, melder NVE.

Bilder flom på Mjøsa

Fotograf Jørn Nordli har vært på Hamar i dag. Se videoen her.

NVE følger utviklingen nøye og har god oversikt over situasjonen.

– Status nå er at vannstanden i Mjøsa er noe stigende, men det er liten grunn til bekymring, sier hydrolog Erik Holmqvist ved NVEs flomvarsling i Oslo.

Han forteller at de store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen er på retur. Det er derfor mye som tyder på at den den voldsomme flommen som har forsårsaket store skader er på vei tilbake.

– Det er veldig mye mindre vann der nå enn det har vært de siste dagene. Nå er det Mjøsa som følges nøye, sier Holmqvist.

Mjøsa, Hamar

I løpet av det siste døgnet har Mjøsa steget med 17 cm.

Foto: Knut Sveen / NRK

Vannføringen i Drammenselva er også stabil. Den skal imidlertid være noe stigende i Tyrifjorden og i Randsfjorden.

– Vi holder også igjen noe av vannet slik at vi har mer kontroll, sier hydrologen.

Bilder av ødeleggelsene i Kvam

Drikkevannet overvåkes

Kommunene følger fortsatt situasjonen tett og iverksetter nødvendige tiltak. Det melder beredskaps- og administrasjonsavdeling ved Fylkesmannen i Hedmark i dag .

Endel veier, gater og fotunderganger i Hamar er stengt og ytterligere stengninger vurderes fortløpende. Det er ikke meldt om betydelige skader.

Eventuell forurensing av drikkevann overvåkes fortsatt nøye. I Moelv i Ringsaker er vannet nå friskmeldt. Dette bekrefter alle de mikrobiologiske prøvene tatt av rentvannet torsdag, fredag og lørdag siste uke.

Koking av drikkevannet kan derfor avsluttes. Kommunen har tatt denne beslutningen i samråd med Mattilsynet og kommuneoverlegen.

Les også:

Jordskredfare

NVE melder også at det er moderat fare for jordskred i enkelte fjellområder med kraftig snøsmelting, spesielt i Buskerud og Oppland.

Det er fortsatt stedvis fare for utglidninger langs vassdrag med stor vannføring.

Stor vannføring kan føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også
forårsake lokale utglidninger. I nedre deler av vassdragene vil skredfaren vedvare de kommende dager.

Mer regn

Det ventes enkelte regnbyger på Østlandet de to første døgnene. Nedbørmengdene har stor betydning for vannstands- og vannføringsutviklingen og skredfaren framover.

NVE sier søndag ettermiddag at situasjonen i vassdragene følges nøye, og at det vil bli sendt oppfølgende melding i morgen, mandag 27. mai.

NVE samarbeider med Glommens og Laagens Brukseierforening og
Regulantsammenslutningen i Drammensvassdraget om oppdateringene.