Mistenkelig dødsfall på Fagernes

Politiet mottok i dag klokken 09.31 melding om funn av en livløs person i en bopel i Fagernes. Politiet anser dødsfallet som mistenkelig og er på stedet men kriminalteknikere og etterforskere.