Mistenkelig dødsfall i Solør

Politiet har satt i gang etterforskning etter funn av en død person i Solør i dag tidlig.