Mishandlet og skamklipte venninne

En 35 år gammel mann fra Toten og en 20 år gammel kvinne fra Vestlandet er i Toten tingrett dømt for å ha mishandlet en venninne mens hun satt fasttapet til en stol med bind for øynene.

Nå må mannen sitte 120 dager i fengsel. Kvinnen er dømt til 75 timers samfunnsstraff, subsidiært 75 dagers fengsel. En annen kvinne fikk i januar i år en tilståelsesdom i samme sak.

Mishandlingen skjedde på en fest hjemme hos den 20 år gamle kvinnen i oktober 2004. Det ble drukket en god del alkohol og noen benyttet også andre rusmidler. Til stede på festen var også ei (nå) 18 år gammel jente. Etter hvert fikk noen mistanke om at hun forsøkte å stjele klær og gjenstander. Hun ble derfor satt på et stol. Med kraftig tape ble beina teipet fast til stolbeina, mens hendene ble tepiet bak på ryggen. Hun fikk også tape over øynene og munnen. Mens hun satt fastbundet på stolen, ble hun slått og skamklippet. 35-åringen nekter for å ha slått jenta, men ser ikke bort fra at han kan ha deltatt i tapingen. Den 20 år gamle kvinnen har forklart at hun ikke var tiledete da mishandlingen skjedde. Men retten tror ikke på noen av dem. Retten finner det, basert på andre vitneforklaringer, utvilsomt at begge de tiltalte deltok aktivt med å tape fast 18-åringen og skamklippe henne. Tingretten mener det er straffeskjerpende at det var flere om forholdet, og peker på at 35-åringen, som en godt voksen mann, burde ha forhindret overgrepet. retten finner det ikke formildende om det skulle være slik at fornærmede kunne mistenkes for å ha stjålet eller ha forsøkt å stjele ting fra leiligheten der festen foregikk. 

Mannen er tidligere straffedømt sju ganger. Med i dommen fra Toten tingrett er også tyveri av ei skinke fra en dagligvarehandel på Gjøvik og for besittelse av narkotika. Kvinnen er tidligere dømt for narkotikabruk og grovt tyveri.  I Toten tingrett var hun også tiltalt og ble dømt for narkotikabruk og tyveri fra to forretninger på Gjøvik.