Misbruker bilder av døde barn

Foreldre bør tenke seg godt om før de legger ut bilder av sine døde barn på minnesider på nettet. - Jeg har selv sett at slik bilder blir misbrukt, sier Anne Giertsen i foreningen "Vi som har et barn for lite".

Les også: Sorg på nett

Les også: Foreldre sørger på nett

Anne Giertsen er organisasjonssekretær i foreningen  " Vi som har et barn for lite" - en forening for foreldre som har mistet sine barn. Hun ber foreldre tenke seg godt om før de legger ut bilder av sine døde barn på internett. Hun har selv sett eksempler på at det har dukket opp falske nettsider, med kopier av bilder av døde barn.

- Bilder på nettet kan bli misbrukt ved at noen tar kopier og bruker dem i en annen sammenheng, sier hun. 

Bearbeider sorg med minnesider

Prest Lars Johan Danbolt
Foto: Bjørn Anders Sørli

I følge Giertsen er det ikke uvanlig at foreldre som har mistet et barn oppretter minnesider med tekst og bilder av barnet.

Prest Lars Johan Danbolt, som har doktorgrad i sorgritualer, forteller at minnesider er en måte å bearbeide sorgen på.

- Jeg tenker at nettet brukes til det meste nå, og at det er et naturlig sted for å meddele seg. Det er også et sted du lett kan uttrykke de følelsene du har, sier han.

Giersten mener minnesider kan være en god måte å bearbeide sorg på for noen, men sier foreldrene må være klar over at det som ligger ute på en slik side kan misbrukes.

- Slike ting oppleves ekstra sårt når det er din historie og ditt eget barn det er snakk om, sier Giertsen.

Negative reaksjoner

Foreldre som har mistet et barn er i en sårbar situasjon, og det å legge ut bilder av døde barn kan også skape negative reaksjoner.

- En må være forberedt på at det kan dukke opp lite hyggelige meldinger i gjesteboka, og være sterk nok til å takle det, sier Giertsen.

Foreldre som ønsker å lage slike minnesider bør ta noen forholdsregler for å beskytte seg mot at sida blir misbrukt, sier Giertsen.

-  Beskytt bildene med kopisperre, og man bør vurdere om man bare skal gi ut nettadressen til venner og familie, råder hun.