Mindre dialekt på Toten

– Det har skjedd en stor endring i dialektbruken på Toten de siste 10-15 årene, sier norsklærer Inger-Lise Fosmo på Skreia ungdomsskole.

Vi ser en tendens, spesielt blant jentene i byggefeltene på Toten, at de vil snakke «pent» - og ikke «tala».

Mandag var NRK på Skreia ungdomsskole for å snakke om dialektbruk og nynorsk. Anledningen er «Nynorskstafetten» til Noregs Mållag.

200 år etter Ivar Aasen går det verre med dialektene, sjøl på Toten, men mållaget gir ikke opp kampen for dialektene av den grunn.

Noregs Mållag

Karoline Markeng og Eivind Stikbakke i 10. klasse på Skreia ungdomsskole liker totendialekten. – Men det er verre med nynorsk, sier de to som mandag møtte Ingar Arnøy fra Noregs mållag

Foto: Geir Røed / NRK

– Hold på dialekta

I år er det nemlig 200 år siden Ivar Aasen ble født, og det markerer mållaget med en nynorskstafett som går gjennom både Innlandet og resten av Norge. De besøker blant annet skolene.

– Alle er opptatt av språk, og vårt mål er å påvirke ungdommene til å bli mer sympatisk innstilt til nynorsk, og holde på dialekten sin, sier Ingar Arnøy i Noregs Mållag.

- Vil snakke «pent»

Men skal vi tro norsklærere, har både mållaget og andre språkentusiaster en utfordrende oppgave.

Norsklærer Inger-Lise Fosmo ved Skreia ungdomsskole forteller at ungdommene gjerne bruker totendialekten på sosiale medier, når de sender sms-er, blogger eller chatter.

- Men vi ser også en tendens, spesielt blant jentene i byggefeltene på Toten, at de vil snakke «pent» - og ikke «tala», sier Fosmo.

Sliter med nynorsk grammatikk

Norsklæreren sier at nynorsk grammatikk er en kjempestor utfordring for elevene.

– Størst problemer er det med De, Dykk og Dykkar.

- Innvandrere mer positive

Ingar Arnøy i mållaget sier at innvandrere er mer positivt innstilt til nynorsk enn etnisk norske.

- De har ikke lært hjemme at nynorsk er dumt, umoderne og et grautmål. Svært mange nordmenn lærer nettopp dette av sine foreldre og besteforeldre, og og derfor har de problemer med å lære nynorsk, sier Arnøy.