Milliardkrav til voldsutøvere

Straffedømte sliter med å betale voldsoffererstatning. 11 000 krav er ikke betalt.

Inkassokrav
Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Mange voldsutøvere blir dømt til å betale erstatning til sine ofre, men det er i stor grad Staten som ender opp med regninga.

Bare i fjor betalte Kontoret for voldsoffererstatning ut 410 millioner kroner. Statens innkrevingssentral har oppgaven med å få pengene tilbake fra de straffedømte.

– Tvangssalg

Men skadevolderne klarer ikke å gjøre opp for seg. I 2016 innbetalte de bare 58 millioner tilbake til staten.

– Dersom skyldner ikke betaler frivillig kan vi trekk i inntektene eller ta pant og tvangsselge formuesgoder, som bankkonto og eiendom, sier informasjonssjef i Statens innkrevingssentral, Aleksander Millang.

Men likevel vokser beløpet som Statens innkrevingssentral prøver å få inn fra straffedømte. I 2012 var det utestående beløpet 282 millioner kroner. Nå er det nær firedobla og har passert en milliard kroner.

Voldsofre får mer

En av årsakene er at domstolene øker erstatningssummene. Voldsofre, og andre som er tildømt erstatning, får i snitt mere penger.

– Vi utbetaler mer per sak nå enn tidligere, bekrefter informasjonsansvarlig ved Kontoret for voldsoffererstatning, Ivar André Holm.

Kontoret sørger for at ofrene får pengene, og så starter den vanskelige jobben med å få pengene tilbake fra de domfelte.

Flere av de domfelte har flytta til, eller har opphold i, utlandet. Det gjør det ekstra vanskelig å kreve inn pengene, sjøl om norske myndigheter har innkrevingssamarbeid med andre nasjoner.

Tjener ikke penger i fengsel

Det er altså ikke enkelt for Staten å få tilbake pengene, og det skyldes ikke bare vond vilje fra de dømte.

– Det er flere ting. I de alvorligste sakene så skal jo skadevolder inn for å sone en lengre dom. Da tar det tid før man eventuelt kan få seg en jobb og så begynne å tjene penger til å tilbakebetale erstatningen. Samtidig er jo et vesentlig beløp her, 310 millioner kroner, som er relatert til 22. juli-terroren. Og det får vi nok aldri tilbakebetalt, konkluderer Holm.

Nokas-drapsmann: – Vil aldri bli betalt

Tidligere denne måneden pratet NRK med Kjell Alrich Schumann, en av dem som ble dømt for NOKAS-ranet i Stavanger i 2004. Schumann skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland. Schumann og de andre dømte skylder store beløp til If forsikringsselskap.

Kjell Alrich Schumann

BETALER IKKE: Nokasdrapsmann Kjell Alrich Schumann mener ingen av de dømte klarer å betale erstatningene de er dømt til.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Selv om dette ikke dreier seg om voldsoffererstatning, så er Schumann et eksempel på at straffedømte ikke betaler beløpene de er dømt til.

– Med et krav på 45 millioner så veit man i alle fall hva man skylder. Man får liksom ikke reist seg etter en sånn sak, da, man gjør ikke det. Alle som var med i denne saken har jo det samme kravet, men det er ingen som har mulighet til å betale. De har ikke noe å betale med. Det kommer aldri til å bli betalt, konkluderer Schumann.