Hopp til innhold

SV-politiker mener Senterpartiet må få skyte ulv

Klimapolitikeren fra SV er villig til å ofre ulven for å få kutt i klimagasser. Han får støtte fra Sp-ordfører.

Thomas Cottis miljøaktivist for SV

KLIMAKUTT VIKTIGST: SV-politikeren fra Hedmark, Thomas Cottis, mener Sp bør få bestemme ulvepolitikken mot at de går med på klimakutt.

Foto: Frode Meskau / NRK

Den tidligere lederen av Naturvernforbundet i Hedmark, Thomas Cottis, sitter i miljøpolitisk utvalg i SV i Innlandet, og er villig til å la Sp styre ulvepolitikken.

NRK får bekreftet at dette er et aktuelt tema i regjeringsforhandlingene, og at det er en vanskelig sak i begge partier.

Viktigst med klima

Innlandet er det fylket i Norge som har flest konflikter med ulv. SV-politikeren mener ulv er en viktig del av norsk natur. Og sier han til nå har jobba for at det fortsatt skal være det.

– Det gjør vondt langt inni hjerterota å si det, men man må ofre noe for at man skal få til det som trengs for at vi alle skal overleve. Så alvorlig er det, sier han.

Han mener hele menneskehetens framtid står på spill i regjeringsforhandlingene. Hva Norge skal gjøre de neste åra på klima er avhengig av disse forhandlingene.

Cottis mener det er viktigere å få Sp med på å kutte klimagasser enn å unngå at det skytes ulver i Norge.

  • Ulveforvaltning er en av flere saker som gjør det vanskelig med samarbeid mellom SV og Sp:

Gjør vondt, men er verdt det

I dag fortsatte sonderingene mellom Ap, SV og Sp om en ny regjering etter stortingsvalget.

Thomas Cottis, som tidligere var varamedlem for SV på Stortinget, mener Sp bør få råderett over rovdyrpolitikken.

– I forhandlinger får du aldri det du ønsker på alle områder. Og jeg har oppfatta det som at for Sp så er ulv en veldig viktig greie, sier Cottis.

Men da må Sp gå med på å kutte 3,4 millioner tonn klimagasser per år fra og med neste år, og at det blir slutt på leting etter mer olje og gass.

Thomas Cottis går for klimakutt

LANG VEG: To ganger har Thomas Cottis gått milene fra Løten til Oslo med krav om klimakutt. Nå vil han ofre ulv for å få til en enighet med Sp på utslippskutt.

Foto: Privat

Klimaaktivisten fra Løten har de siste ti årene gått de 13 milene hjemmefra og til Oslo to ganger med krav til statsministeren om kutt i klimautslippene.

Cottis sitter i dag som styremedlem i Naturvernforbundet i Innlandet. Naturvernforbundet sentralt har vært svært kritisk til ulvejakt.

De har påklaget vedtak om ulvejakt flere ganger de siste årene. Men for Thomas Cottis er det viktigere å få på plass en bedre klimapolitikk enn at det blir litt færre ulv.

Alle må gi og ta

At forhandlinger innebærer at alle må gi og ta litt, er også Sp-ordfører på Tynset Merete Myhre Moen enig i. Nord-Østerdals-kommunen har alle de fire store rovdyrene som gjør skade på beitedyr, og ligger utenfor ulvesona. Det vil si der beitedyr skal ha fortrinn.

  • Politiet startet etterforskning da ulv ble skutt på Tynset, les om den saken her;

Ulv skutt på Tynset – politiet etterforsker saken

– Det som har vært så frustrerende for oss under dagens regjering er at det ikke er jobba for å komme ned på det bestandsmålet som Stortinget har satt, sier hun.

Merete Myhre Moen, ordfører Tynset

JA TAKK: Sp-ordfører på Tynset, Merete Myhre Moen, vil gjerne at Sp får styre ulveforvaltningen. Kommunen har hatt store rovdyrproblemer i flere år.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Hun synes egentlig det hadde vært helt greit at all ulven i Norge skytes. Hun mener Norge ikke har noe ansvar for å ta vare på det hun kaller den finsk-russiske ulvestammen.

Men hun aksepterer at det er satt en nedre grense for ulv, så lenge bestanden blir holdt der.

Selv om hun ikke har satt seg så nøye inn i SV sitt klimautslippskrav, mener hun eierskap til ulveforvaltningen er svært viktig.

Et interessant utspill

SV-veteran Karin Andersen, som har sittet på Stortinget i 24 år, vil ikke si så mye om utspillet fra sin partifelle fra Hedmark. Men hun sier det må diskuteres.

Karin Andersen rydder ut av kontoret på Stortinget

MÅ DISKUTERES: SV-veteran Karin Andersen synes utspillet fra Thomas Cottis er interessant.

Foto: Stein S Eide / NRK

– Det er et interessant utspill, sier hun.

Men hun understreker at forhandlingene mellom Sp og SV ikke har kommet i gang enda.

Hun sier det er store og små miljøsaker som må diskuteres, men rovdyrforliket er et utgangspunkt.

– Vi må stanse naturtapet og utslippene. Summen må være nok, for ødelagt natur og klima lar seg ikke rette opp når skaden er skjedd, sier hun.