Mildere straffer til alle

Berit Thorstensen fikk 16 års fengsel, Knut Arne Thorstensen slapp forvaringsdom.

Berit Thorstensen.
Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Dette ble straffen i lagmannsretten:

Berit Thorstensen er dømt til 16 års fengsel.

Knut Arne Thorstensen er dømt til 14 års fengsel.

Knut Keiko Rønningen Kaasastul er dømt til 3 års fengsel.

Ole Kristian Bjørnsen er dømt til 3 års fengsel.

Alle fikk svært mildere straffer enn det tingretten dømte dem til. Her er dommene fra tingretten i vår:

Berit Thorstensen ble dømt til 21 års fengsel. Knut Arne Thorstensen ble der dømt til 18 års forvaring, med en minstetid på 10 år. Ole Kristian Bjørnsen ble dømt til 19 års forvaring, med en minstetid på 10 år, mens Knut Keiko Rønningen Kaasastul ble dømt til 17 års fengsel. Ronny Kjeldsen ble i tingretten dømt til fengsel i 18 år men frikjent i lagmannsretten.

Aktor i saken, Thorbjørn Klundseter, sier det er for tidlig å si noe om hvorfor dommene er så mye mildere enn i tingretten.

- Vi skal nå lese dommen i ro og mak, og så ta stilling om noe skal ankes, sier Klundseter.

- Dette betyr alt

Forsvarer til Knut Arne Thorstensen, Johnny Veum, mener at dette er en velskrevet og velbegrunnet avgjørelse.

- Min klient er meget fornøyd over å ha fått fengselsstraff og ikke forvaring, sier Veum. For min klient betyr dette alt, nå har han en fast dato å forholde seg til, sier Veum.

Overraskende vending

Saken om den såkalte "dødens gård" i Søndre Land tok en overraskende vending da Eidsivating lagmannsrett la dommen fra tingretten til side og frikjente flere av de tiltalte for drap.

Bakgrunnen for saken er at i januar 2008 ble Ragnar B. Abrahamsen funnet skutt på låven på gården Vollheim i Søndre Land. Knapt tre uker senere ble det funnet en ny død person. Denne personen lå i brønnen og viste seg å være Jan Petter Aarstad. Han hadde vært savnet siden 2006.

Ettersom fagdommerne i lagmannsretten satte til side deler av juryens avgjørelse, kan det gå mot enda en runde i retten.

Ny runde med drapet på låven

- Alt i tiltalen, bortsett fra drapet på låven, er avgjort nå. Drapet på Ragnar B. Abrahamsen skal behandles på nytt, med nye dommere og ikke jury, sier aktor Thorbjørn Klundseter.

Dommene i lagmannsretten:


Lagmannsretten dømte Knut Arne Thorstensen og Berit Thorstensen for overlagt drap på Jan Petter Aarstad.

Ronny Kjeldsen ble frikjent.

Ole Kristian Bjørnsen ble alene dømt for overlagt drap på Abrahamsen, noe han har vedgått i retten.

I tillegg ble Knut Arne Thorstensen dømt for to grove ran og Berit Thorstensen for ett grovt ran.

Den femte av de tiltalte, Knut Keiko Kaasastul, ble frikjent for drapene, men dømt for ett grovt ran.


Flere saker fra Innlandet

Programleder Marianne Duun Malmo

Nyheter fra NRK Innlandet