Hopp til innhold

Få kvinner gjør det samme som Anne Guri: Nå skal det sees på hvorfor

BRØTTUM (NRK): Metoo har rysta skogbruket i Sverige. Nå skal det norske miljøet under lupen.

Kvinner i skogbruket.

MANNSDOMINERT: Anne Guri Kløvstad elsker jobben sin i skogen. Men hun mener miljøet er mannsdominert og håper flere kvinner søker seg til yrket.

Foto: Mette Vollan / NRK

Anne Guri Kløvstad er en av få kvinner i skogbruket i Norge. Fire av fem ansatte er menn.

Kløvstad er skogskjøtselsansvarlig i Glommen Mjøsen Skog. Der veileder hun skogeiere i skogplanting, gjødsling og avstandsmåling.

Kløvstad elsker å være ute i naturen, og sier hun trives godt i jobben.

Hun har selv ikke opplevd trakassering på arbeidsplassen, men har hørt om flere kvinnelige kollegaer som har blitt utsatt for krenkelser.

– De har opplevd kommentarer som går på utseendet og spørsmål som en aldri hadde stilt til en mann. Det er helt forkastelig.

Nå skal Høgskolen i Innlandet, sammen med skogsbransjen, forske på kvinners trivsel i skogbransjen for å finne ut hvordan man skal øke rekrutteringen.

Kvinner i skogbruk.

VEILEDER: Mye av jobben til Kløvstad går ut på å veilede skogeiere. Her er hun ute på et plantefelt sammen med eier Jon Grande Dahl, for å se hva som bør gjøres for å sikre god vekst i årene framover. – Jeg liker å fordype meg i det faglige og ta det ut i praksis, sier hun.

Foto: Mette Vollan / NRK

«Du liker vel ikke kuk du»

I Sverige har skogsbransjen slitt med seksuell trakassering av kvinner.

En egen kampanje satte fokus på problemet: «Slutavvärkat».

Daglig leder i Kvinner i Skogbruket, Britt Godtlund, sier «Slutavvärkat», som er det samme som «Metoo», har ført til store endringer i nabolandet.

Men også i skogbransjen i Norge er det et problem at kvinner blir utsatt for ekle kommentarer på arbeidsplassen, mener Godtlund.

– Kjønnsnedsettende kommentarer finnes det nok av. En ung kvinne fikk høre noe slik som: «Du liker vel ikke kuk du som er så glad i kjøre maskin».

Kvinner i skogbruket. Daglig leder Britt T. Godtlund.

IKKE LIKESTILT: Daglig leder i Kvinner i Skogbruket, Britt T. Godtlund, mener språket som brukes til å beskrive kvinnelige skogbrukere eller skogeiere er annerledes enn for menn. – Det er svært mye å gå på i skogbrukets maktkorridorer når det gjelder kjønnslikestilling og mangfold, sier hun.

Foto: privat

Godtlund forteller at hun også selv har blitt utsatt for det hun kaller lavpannede kommentarer.

– På et kontraktsmøte med en skogeier begynte han å fortelle at han var nudist og elsket å sprade naken rundt om i huset. Særlig hvis datteren i huset hadde besøk av venninner. Jeg har også fått en kommentar rundt et felles matbord på at jeg var tjukk.

Metoo i Sverige

Hanne Kathrine Sjølie er førsteamanuensis ved fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet.

Hun forteller at skolen, sammen med skogsnæringa, nå skal forske på kvinners trivsel på arbeidsplassen.

Sjølie forteller at det kom fram mange historier om seksuell trakassering da kampanjen «Slutavvärkat» pågikk i Sverige, og at de nå har en unik sjanse til å undersøke om dette også skjer i Norge.

Hanne K. Sjølie.

FORSKER PÅ KVINNER I SKOGNÆRINGA: Prosjektet er et samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog, Høgskolen i Innlandet, Skogbrukets kursinstitutt, organisasjonen Kvinner i Skogbruket og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Bildet viser Hanne Kathrine Sjølie.

Foto: Høgskolen i Innlandet

I tillegg skal da se på hvor mange kvinner som arbeider i skogbruket i forhold til antallet som utdannes.

– Rundt 20 prosent av studentene er kvinner, men vi har en hypotese om at kvinner forlater næringa i større grad enn menn, sier hun.

Mer enn olje og maskiner

Fersk statistikk fra Glommen Mjøsen Skog viser at kun 14 prosent av de ansatte er kvinner. Dette gjenspeiler også skogbruksnæringa i landet. Kun en av fem er kvinner.

Kløvstad tror det skyldes den mannsdominerte kulturen.

– Det er kanskje litt stort fokus på olje og maskiner. Men skogbruk er så mye mer.

Det Kløvstad drømmer om nå er å få like mange kvinner som menn i skogen. Hun ønsker forskningen velkommen.

– Vi er et faglig miljø. Det er det som skal være fokus, sier hun.

kvinner i skogbruket.

ØNSKER FLERE: Anne Guri Kløvstad mener det er altfor få kvinner i skogen og at yrket er for mannsdominert. Hun ønsker seg flere kvinnelige kolleger.

Foto: mette vollan / nrk