Hopp til innhold

Merka ulv kan bli skutt i løpet av våren

En hannulv som onsdag ble radiomerket rett øst for Storsjøen i Rendalen, kan sammen med maken sin, bli skutt i løpet av våren.

Ulven som ble radiomerka i Rendalen, onsdag.
Foto: Frode Meskau / NRK

Ulveparets skjebne blir sannsynligvis bestemt av hvorvidt dyrene holder seg mest innafor eller utafor ulvesona.

Det er første gang direktoratet for Naturforvaltning vil merke et ulvepar for å finne ut om de kan jaktes på eller ikke.

Kan jaktes på

Direktoratet har forsøkt å merke ulveparet i Osdalen i Åmot, for å finne ut om paret befinner seg mer innenfor enn utenfor ulvesonen. Ulv kan jaktes på hvis de har mer enn halvparten av sitt revir utenfor ulvesonen.

Det er første gang direktoratet merker et ulvepar for å finne ut hvor de holder til, sier Terje Bøe i direktoratet for naturforvaltning.

Funnet raskt

Helikopter og bakkemannskap fra Statens Naturoppsyn fant raskt og problemfritt fram til hannulven i det såkalte Osdalsparet, som de bedøvde i formiddag. Veterinæren karakteriserer dyret som en sprek og rask ungulv

Hannulven blir merka for at Direktoratet for naturforvaltning skal vite hvor Osdalsparet oppholder seg.

Onsdag var hannulven fem kilometer sør for Åkrestrømmen i Rendalen, utafor ulvesona. Fortsetter han og maken å oppholde seg her blir de sannsynligvis skutt.

Ulven hører ikke hjemme

Grunneierne er klare på at ulven ikke hører hjemme i Rendalen, og støtter seg på Stortingets vedtak om at ulver ikke skal få anledning til å etablere seg utafor ulvesona.

Det er første gang Direktoratet radiomerker ulver for å bokstavelig talt bestemme skjebnen deres.

Dersom direktoratet konstaterer at ulveparet er på gang med å etablere seg i Rendalen, kan den 46 kilo tunge hannen og hans make ha kun uker igjen å leve.