Mer ulv og jerv i Norge

Det har blitt flere ulver i Norge det siste året. Og alle revirene er i Hedmark.

Ulv

Det har blitt mer ulv i Norge.

Foto: Patrick Schneider

Det viser en fersk rapport fra Rovdata.

Tre kull ulvevalper

Det er Høgskolen i Hedmark som har utarbeidet rapporten. Den viser at det i 2012 ble født tre valpekull i Norge innenfor yngleområdet for ulv. Det er Julussa, Slettås og Letjenna som alle ligger i Hedmark.

Hittil i år er det påvist 64 til 77 ulver i Norge, og 42 til 46 av disse er registrert kun på norsk side av riksgrensen mot Sverige.

Vinteren 2011-2012 ble det registrert 56 til 64 ulver i Norge, hvorav 28 til 32 hadde tilhold kun på norsk side av grensen.

Mer jerv mindre bjørn

Også jervebestanden øker. Hitellingene viser at det ble født minst 68 jervekull. Det er en økning på ti kull fra året før. Det betyr at det var rundt 400 dyr i Norge.

Bjørnebestanden har derimot gått ned. Målingen viser at det var minst 137 bjørner innenfor landets grenser mot 151 i 2011 og 166 i 2010.

Gaupetallene kommer i juni.