Mer behandling for psykiske plager

Det er en økning i antall barn og unge som får behandling for psykiske plager og lidelser ved sykehusene i Helse Sør-Øst. For de tre første kvartalene i år er det 20 prosent flere som har hatt kontakt med poliklinikker sammenliknet med samme periode i 2019. Det har også vært 70 000 flere konsultasjoner innen psykisk helsevern for barn og unge, melder NTB.