Hopp til innhold

Mener tilflytterprosjekt er suksess

Kommunene i Fjellregionen er fornøyd med tilflytterkampanjen, selv om det ikke finnes tall på hvor mange som har flyttet til regionen på grunn av kampanjen.

Tynset rådhus
Foto: Trond Steinbakken, Tynset

Flytt hit-kampanjen ble startet i 2005. Målet er å få folk til å bli i Fjellregionen og å få nye tilflyttere. I 2008 ble det gitt grønt lys for tre nye år. Årlig brukes det 1,5 millioner kroner, og Kommunaldepartementet spytter i mest.

Ingen tall

De konkrete effektene av prosjektet er det likevel ingen som kan gi. Tidligere ble det operert med 25 familier som hadde flyttet til regionen. Prosjektleder Ragnhild Dåsnes mener at det er et velykket prosjekt, selv om hun ikke kan gi konkrete tall på økt innbyggertall.

- Det er helt umulig å si. Jeg kan si at jeg tror det, men har ingen forskning som underbygger det, sier Dåsnes.

Hun tror likevel at innsatsen og pengene en legger i et slikt prosjekt utgjør en forskjell ved at færre flytter ut og flere inn i regionen.

Hun mener også at den bidrar til at flere blir i regionen.

Håper på resultater

I perioden fra 2005 til utgangen av 2008 mistet de seks kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen over cirka 300 innbyggere. Verst gikk det utover Rendalen som mistet cirka 100 innbyggere.

Ordfører Norvald Illevold (Ap) i Rendalen har ikke sett noen noen konkrete effekter av prosjektet til nå. Han håper at det kommer på sikt, men mener at det er viktig at kommunene sjøl også gjør en innsats.

Han utelukker ikke at pengene kunne vært brukt bedre på en annen måte:

- Ja, det er mulig at det kunne vært brukt bedre på en annen måte. Men jeg vet ikke hvordan. Jeg velger å tro at dette er en god investering, sier Illevold.