Mener sykehjemmet er ansvarlig for farens død

Datteren mener at sykehjemmet ikke ga faren god nok helsehjelp, slik at han døde. Nå har hun klaget til Fylkesmannen.

Skadet far Knut

FORSLÅTT: Knut Hansen falt to ganger og fikk alvorlige skader på Grue sykehjem. Datteren Liv June Nirisrud mener at de ansatte ved sykehjemmet ikke gjorde nok for faren.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Han fortjente veldig mye bedre enn dette. Hadde pappa fått den hjelpa han trengte, ville han levd i dag, sier Liv June Nirisrud.

Tidligere denne uken var fylkeslegen på besøk i Grue. Han rettet sterkt kritikk mot ledelsen ved Grue sykehjem, og en ukultur som har pågått i mange år. Kommuneledelsen beklaget, men har nå fått nok en ubehagelig sak å svare for.

Trodde ikke han ville leve over

Sommeren 2017 fikk Nirisrud en telefon fra demensavdelingen ved sykehjemmet om at faren, Knut, hadde falt på badet. Han hadde slått tennene, hodet og hadde vondt i siden. Faren hadde tilgang til en mobiltelefon, og ringte selv datteren flere ganger og gråt og sa han hadde sterke smerter.

– Pappa ringte meg og hadde så vondt. «Dette tror jeg ikke at jeg lever over», sa han til meg, sier Nirisrud.

Hun ville at faren skulle få legetilsyn, noe sykehjemmet skal ha sagt var unødvendig. Datteren som selv er sykepleier ga seg ikke, og ringte tilbake flere ganger og viste til pasientlovgivningen. Hun forlangte å snakke med vakthavende sykepleier, som skal ha sagt at hvis hun skulle ha lege til faren, så måtte hun skaffe det selv.

Utpå kvelden fikk datteren til slutt gehør, og en lege kom til sykehjemmet. Legen skal ha sjekket faren nevrologisk, og gitt han en paracet mot smertene. Datteren var på ferie 30 mil unna, men setter seg i bilen og kommer for å se til faren dagen etter han falt. Da finner hun han alene i en stol, med store smerter.

– Han satt der, svett og bleik. Skjorta hadde blod på seg. Det var et forferdelig syn, men han ble veldig glad for å se meg, sier Nirisrud.

Liv June Nirisrud

SØKER RETTFERDIGHET: Liv June Nirisrud vil at Fylkesmannen i Innlandet skal se nærmere på behandlingen faren fikk på sykehjemmet før han døde.

Foto: Frode Meskau / NRK

Datteren forlater faren og reiser tilbake til Telemark. Til tross for at faren trengte enda mer tilsyn og omsorg i tiden etter besøket, falt han igjen og brakk lårhalsen. Uhellet skal ha skjedd på stua på sykehjemmet. Denne gangen ble Knut sendt til sykehus.

Der får han påvist flere ribbeinsbrudd, dobbeltsidig lungebetennelse og en punktert lunge. Datteren mener at skadene kom fra det første fallet.

– Hvis du ser på bildene, så har han ribbeinsbruddene på den ene siden, og lårbeinsbruddet på den andre siden. Han kan ikke ha pådratt seg det i samme fallet, sier Nirisrud.

Seks dager senere dør faren.

Datteren har nå levert inn klage til Fylkesmannen, der hun hevder at sykehjemmet var ansvarlig for at faren døde.

Tok ifra faren telefonen

Allerede noen måneder tidligere var Nirisrud i møte med sykehjemmet. Hun hevder at faren som hadde en egen mobiltelefon, ikke lenger fikk lov å bruke denne av personalet på sykehjemmet.

– Personalet hadde tatt fra han telefonen, noe jeg ikke fikk vite om. De sa han hadde ringt så mye til 113. Jeg ringte Telenor og fikk utskriften fra mobilen. Det viste seg at pappa ikke hadde ringt 113 en eneste gang. Bare oss nærmeste i familien. Allerede da mistet jeg tilliten til sykehjemmet, sier Nirisrud.

Pasientombudet: – Har ikke fått den hjelpen han trengte

Tom Østhagen, pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland, er svært kritisk til behandlingen Knut Hansen fikk ved Grue sykehjem.

Tom Østhagen

KRITISK: Tom Østhagen, pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland, mener at faren til Liv June Nirisrud ikke fikk tilstrekkelig hjelp og omsorg.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Dette er svært tragisk og veldig alvorlig. Han har ikke fått den helsehjelpen han trengte, sier han.

– Hva ser ut til at har skjedd her?

– Han har falt to ganger, og attpåtil har ikke bruddene blitt fulgt opp tilstrekkelig. For smerten har han kun fått smertestillende, og det har vært mangel på hjelp og omsorg generelt, sier Østhagen.

Erik Møller

RUTINESVIKT: Erik Møller, tidligere kommunalsjef og nå konstituert rådmann, mener det har vært svikt i systemet ved Grue sykehjem.

Foto: Frode Meskau / NRK

Ledelsen i kommunen har måttet svare for mange kritikkverdige episoder de siste månedene. Erik Møller som var kommunalsjef på denne tiden, mener at det har vært svikt i systemet.

– Slik som det ser ut, kan det ha vært ting som ikke har blitt rapportert på riktig måte. Her har det vært en svikt fra vår side, sier Møller.

Dette har satt svært dype spor i datteren.

– At det skjedde på en slik måte, at han hadde det så vondt. Det er noe jeg nok aldri kommer over, sier Nirisrud.

Knut

BORTE: Datteren mener at hun hadde fått beholde faren Knut Hansen i live lengre hvis han hadde fått bedre behandling ved sykehjemmet.

Foto: Privat