Mener 69-åring er strafferettslig tilregnelig

Mannen som er tiltalt for drapsforsøk på to politibetjenter var psykotisk, men han er likevel strafferettslig tilregnelig, konkluderer de sakkyndige - under tvil.

Psykiater Helge Haugerud og psykiater Henning Værøy i rettssaken i Lillehammer.

SAKKYNDIGE: Psykiaterne Helge Haugerud og Henning Værøy har vært oppnevnt som sakkyndige i rettssaken mot mannen som skjøt og skadet en politibetjent på Vinstra om kvelden 26. november 2014.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Torsdag la psykiaterne Helge Haugerud og Henning Værøy fram sin erklæring i Nord-Gudbrandsdal tingrett der de er oppnevnt som sakkyndige i straffesaken mot den 69 år gamle mannen fra Oppland.

Ifølge de sakkyndige led mannen av en type paranoid psykose da han skjøt mot politiet 26. november i fjor. De to psykiaterne mener likevel at psykosen ikke har vært fremtredende nok til at han faller inn under begrepet utilregnelig i straffeloven.

– Det er forskjell mellom en rettspsykiatrisk psykose og en klinisk psykose. Vi har vært i tvil, og det er mulig å tenke annerledes. Men vi har altså havnet på at vi ikke kan si at han faller innenfor begrepet utilregnelig, sa psykiater Helge Haugerud i sin forklaring til retten.

Nedsatt straff

Ifølge straffelovens paragraf 44 vil en person ikke kunne idømmes straff dersom han eller hun lider av psykose, er bevisstløs eller er psykisk utviklingshemming i høy grad. De sakkyndige mener likevel at mannen oppfyller kravene om mulig nedsatt straff etter straffelovens paragraf 56c på grunn av sin psykiske tilstand.

– Det er ikke i tvil om at han hadde en alvorlig psykisk lidelse på det aktuelle tidspunktet. Det er derfor holdepunkter for at han på grunn av dette hadde en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, sa Helge Haugerud.

Skyting på Vinstra

POLITIAKSJON: Store politistyrker bevæpnet med automatvåpen deltok i aksjonen mot mannens bolig på Vinstra natt til 27. november i fjor.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Trodde han skulle bli drept

Den 69 år gamle mannen er tiltalt for drapsforsøk på to politibetjenter, men nekter straffskyld. Politiet var hjemme hos ham på Vinstra i Gudbrandsdalen for å foreta en velferdssjekk om kvelden 26. november i fjor. Men i stedet for å slippe politiet inn, så tok 69-åringen fram et haglegevær og skjøt to ganger mot tjenestemennene. Den ene politibetjenten ble truffet i korsryggen og skadet.

69-åringen forklarte i retten at han ikke hadde ment å skyte for å drepe, men for å holde politiet ute fra huset. Han fortalte at han følte seg truet da han så politiet utenfor og trodde de var kommet for å drepe ham.

Voldsrisiko

Mannen var også i 2008 innlagt til psykiatrisk behandling på grunn av en psykose. Ifølge de sakkyndige så har han et svakt funksjonsnivå, mangelfullt nettverk og dårlig innsikt i egen situasjon.

Advokat Sigurd Klomsæt i rettslokalet i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

KRITISK: 69-åringens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, er svært kritisk til de sakkyndiges konklusjon.

Foto: Alexander Nordby / NRK

De mener en oppfølging vil måtte skje over flere år, og ifølge psykiaterne foreligger det en potensiell voldsrisiko dersom han ikke følges tett opp.

Mannens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, er kritisk til de sakkyndiges erklæring. Han peker på at Den rettsmedisinske kommisjon har hatt kommentarer til den foreløpige rapporten når det gjelder tilregnelighetsvurderingen.

– Etter å ha hørt leder for psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon vitne her, så synes jeg det er pinlig å høre at de opprettholder sin konklusjon, sier Sigurd Klomsæt til NRK.

Flere saker fra Innlandet